Vrijwillige opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Risico’s bij opzegging door de werknemer

Een vrijwillige opzegging c.q. ontslag door de werknemer moet blijken uit een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Ontbreekt deze verklaring dan bestaat er een risico dat de werknemer (achteraf) met succes claimt dat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd en dus nog recht heeft op uitbetaling van het achterstallig loon. De discussie of er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring en dus een vrijwillige opzegging, is een aantal keer in de rechtspraak gevoerd. Deze discussie wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van twee uitspraken en laat u zien waar u bij een vrijwillige opzegging op moet letten. In dat verband geven we op het einde van dit artikel een aantal praktijktips.

Zaak 1: Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring niet aangetoond

In de eerste zaak was de werknemer in dienst als kok sinds 10 oktober 2013. In een e-mail van 19 november 2013 aan de werknemer stelt de werkgever dat de werknemer in een gesprek op 15 november 2013 ontslag heeft genomen. De werknemer meent echter dat hij is weggestuurd door de werkgever en dat hij helemaal geen ontslag heeft genomen. Hij vordert daarom het achterstallig loon. De kantonrechter te Hoorn d.d. 19 maart 2014 wijst deze loonvordering toe omdat de werkgever niet aannemelijk kon maken dat er sprake was van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer gericht op zijn ontslag. Schriftelijke stukken of enig ander bewijs ter onderbouwing van de vrijwillige opzegging ontbrak hier en dat heeft de werkgever in deze zaak de das om gedaan.

Zaak 2: Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring wel aangetoond

Een andere latere uitspraak van het hof Amsterdam d.d. 30 september 2014 had een werkgever meer succes aangezien de in eerste aanleg nog toegewezen loonvordering door het hof werd vernietigd. In deze zaak was van doorslaggevende factor dat de werkgever een brief had kunnen overleggen waarin de opzegging van de werknemer d.m.v. een schriftelijke en ondergetekende verklaring werd bevestigd. Het maakte volgens het hof niet uit dat de brief is opgesteld door de werkgever aangezien de verklaring in de brief uiteindelijk is ondertekend door de werknemer zelf.

Praktijktips

Om deze discussie überhaupt te voorkomen, is het raadzaam om in uw arbeidsdocumentatie op te nemen dat de vrijwillige opzegging door de werknemer schriftelijk dient te geschieden. Zo staat u in uw bewijspositie sterker. Doet de werknemer dit niet, vraag dan alsnog om een schriftelijke verklaring en bevestiging van de opzegging. U kunt er ook voor kiezen om, net zoals in de zaak van het hof, de verklaring zelf op te stellen en deze vervolgens te laten ondertekenen door de werknemer. Wel op blanco briefpapier.

 

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 020-3450152. Ook kunt u altijd uw vraag per een e-mail sturen naar wsalle@thelegalcompany.nl.