Werknemersaansprakelijkheid bij lease auto’s

Let op: er is ook een werknemersaansprakelijkheid bij leaseauto’s

De wet heeft als uitgangspunt dat 
tijdens de werktijd door de werknemer veroorzaakte schade doorgaans voor rekening van de werkgever komt. Dit tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Indien werknemers beschikken over een lease auto van de zaak wordt meestal afgesproken dat zij deze auto’s ook in privé tijd kunnen gebruiken. Hiervoor betalen zij maandelijks een bijdrage aan werkgever. Hierbij rijst de vraag in hoeverre de werkgever aansprakelijk is voor schade die buiten werktijd aan de lease auto wordt toegebracht. De lease auto staat immers op naam van de werkgever geregistreerd, het blijft een ‘auto van de zaak’. Het Hof heeft afgelopen maand hieromtrent een zeer verassende uitspraak gedaan.

In deze zaak had de werknemer de lease auto ook buiten werktijd om in gebruik. De werknemer had de auto in de oprit van zijn huis geparkeerd. Hij had zijn gehele sleutelbos, alsmede de autosleutels, in de openstaande voordeur laten hangen terwijl hij zelf in de achtertuin bezig was. Bij vertrek bleken zowel de sleutels als de auto gestolen. Het Hof oordeelde dat de man niet opzettelijk gehandeld had, maar dat hier sprake was van onzorgvuldig handelen. De man had immers niet expres zijn sleutel in de voordeur laten hangen en de deur stond open op het moment van de diefstal hierbij was dus ook geen sprake van bewuste roekeloosheid. Tevens kon het wetsartikel niet in de exacte zin gebruikt worden omdat het voorval niet tijdens werktijd plaatsvond, en omdat werknemer onzorgvuldig handelde (niet roekeloos of opzettelijk). Het lease contract tussen de werkgever en het lease bedrijf voorzag niet in dekking bij diefstal wegens onzorgvuldigheid, aldus moest de werkgever hiervoor opdraaien. Bij het lease contract was namelijk afgeweken van het wetsartikel over verzekeraars waarin vermeld staat dat de verzekeraar geen schade vergoedt aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. Er was tussen werkgever en lease bedrijf contractueel afgesproken dat ook schade veroorzaakt is door opzet, grove schuld, grove roekeloosheid of onzorgvuldig handelen niet wordt vergoedt. De werkgever ging hiertegen in beroep en er werd geoordeeld dat werknemer geen invloed had op de inhoud van deze verzekeringsovereenkomst. De werknemer kon alleen de afspraken tussen werkgever en het lease bedrijf volgen. Daarbij heeft werknemer zich niet gerealiseerd dat hij door de afspraken tussen zijn werkgever, het lease bedrijf en de verzekeringsmaatschappij ook niet verzekerd zou zijn voor eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid. Werknemer had zich dus überhaupt niet kunnen verzekeren tegen het risico dat de lease auto door een derde buiten werktijd gestolen zou worden tijdens zijn kortstondige onzorgvuldigheid. Als werknemer namelijk een eigen auto had gebruikt, had hij wel de keuze gehad om zich te verzekeren tegen diefstal, of diefstal wegens onzorgvuldigheid. Dan had werknemer zich niet hoeven te houden aan contractskeuze van werkgever. Het oordeel was dan ook dat werknemer niet aansprakelijk gesteld moest worden voor de schade, het kwam de werkgever duur te staan.

Conclusie

De conclusie die uit deze zaak getrokken kan worden is dat deze uitleg van het wetsartikel resulteert in nog meer aanvullende bescherming van de werknemer. Zelfs voor schade die buiten werktijd wordt veroorzaakt, kan voor rekening van de werkgever komen. Omdat het in deze uitspraak lag aan de contractskeuze van de werkgever, willen wij als tip meegeven dat u bij het aangaan van een leasecontract duidelijk op de hoogte moet zijn in hoeverre dit leasecontract schade van uw werknemer vergoedt. Zorg dus dat u zich ook tegen onzorgvuldig handelen verzekerd!