Masterclass Dossieropbouw en ontslag op locatie

Probleem personeelsdossiers oplossen en zelfs voorkomen? In deze training komt aan bod hoe u voldoende en correct dossier opbouwt om, als verbetering van gedrag van werknemer uitblijft, met succes een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden bij de kantonrechter. 

Elke werkgever heeft helaas wel eens te maken met niet goed functionerende werknemers. Het gaat hierbij om disfunctioneren in de zin van het niet voldoen aan de functie-eisen, om wangedrag en om andere persoonlijke gronden. Het is belangrijk dat u als MKB werkgever weet hoe u op de juiste manier een verbeter- en ontslagdossier moet opbouwen. Een correcte opbouw leidt er namelijk simpelweg toe dat de werknemer ófwel beter gaat functioneren, zich beter gaat gedragen, ófwel bij gebrek aan beter, er ontslag kan volgen. Een goed dossier is essentieel om ontslag voor elkaar te krijgen.

Mr. Marit Mulder (expert in het arbeidsrecht) traint u zo dat u met de juiste juridische stappen een personeelsdossier kunt opbouwen. Dit volgens de recente wetgeving en rechtspraak. Verder ontvangt u de presentatie met o.a. een stappenplan van hoe te handelen bij de meest voorkomende vormen van disfunctioneren. Hierbij kunt u denken aan het niet goed voldoen aan functie-eisen en taken, lichte vormen van wangedrag (te laat komen, in strijd handelen met werk instructies), zwaardere vormen van wangedrag (diefstal of fraude, schelden, agressie op de werkplek) en arbeidsconflicten/ verstoorde arbeidsrelaties.

Onderwerpen die o.a. worden besproken tijdens deze training:

  • Algemene regels dossieropbouw
  • De ontslaggronden
    • Met de nieuwe cumulatie-ontslaggrond die geïntroduceerd is met de WAB
  • Valkuilen dossieropbouw
  • Disfunctioneren werknemer
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer
  • Verstoorde arbeidsrelatie

 

Deze masterclass duurt 4 uur, inclusief 2 x 15 minuten pauze.

 

Vraag een datum voor uw locatie

Vraag een offerte voor deze masterclass op uw locatie aan

Via het onderstaand formulier kunt u een offerte aanvragen voor deze masterclass op uw locatie. Vermeld in de toelichting om welke training het gaat en waar uw bedrijf gevestigd is.

Wat zeggen klanten over onze training?

Kwaliteit gewaarborgd