Agenda trainingen en masterclasses MKB


The Legal Company juristen trainen en informeren directeuren, MKB-accountants, controllers, HR-managers, PZ medewerkers, schoonmaak ondernemers en leidinggevenden met hun praktische masterclasses en trainingen op locatie.

De docenten gaan in op praktijkproblemen, belangrijke wetswijzingen en actuele onderwerpen (naar aanleiding van rechtspraak). Wilt u altijd op de hoogte blijven van onze trainingen en actualiteiten, schrijf u dan in voor onze Legal Alert nieuwsbrief.

Training op locatie (op aanvraag)


Training Privacy & cyberrisk management, de praktische oplossingen! ( 3 NBA PE-uren)

Iedere organisatie moet per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Hoge boetes, forse claims en reputatie- en bedrijfsschade; zijn allemaal gevolgen van het niet voldoen aan deze wetgeving of een datalek. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Tijdens deze training nemen wij u daarom mee in de workflow om privacy AVG en cyberrisk proof te worden en leggen wij uit met welke multidisciplinaire oplossingen u dit kan realiseren. Klik hier voor meer informatie over de training.

 • Connector.

  Boardroom Training op locatie Cybersecurity & Privacy

  Met deze training wordt de directie, het bestuur, het toezichtsorgaan of de OR getraind omtrent de concrete stappen die nodig zijn om op 25 mei 2018 te voldoen aan de Europese privacy wetgeving binnen de zorgplichten met betrekking tot cybersecurity.  Lees meer.

 • Connector.

  Training Dossieropbouw en ontslag

  Deze training gaat in op ontslag op persoonlijke gronden (disfunctioneren, verwijtbaar gedrag en verstoorde arbeidsrelatie) en hoe u als werkgever een dossier opbouwt conform de geldende wet- en regelgeving. Klik hier voor meer informatie over de training.

 • Connector.

  Training Dossieropbouw zieke werknemer

  Middels deze training nemen wij met u door hoe u als werkgever uw wettelijke verplichtingen kunt naleven en wat er van u verwacht wordt op dit punt. Bijvoorbeeld het activeren van een werknemer die weigert te re-integeren. Hiermee kunt u financiële risico’s voorkomen of beperken. Lees meer.

 • ector.

  Connector.

  Training Contractwisselingen in de schoonmaak

  Deze training gaat in op contractwisseling door artikel 38 cao. Onder andere komen alle do’s and dont’s op juridisch vlak aan bod en worden er praktijktips gegeven door juridische experts op het gebied van artikel 38 cao. Lees meer.

Masterclasses – Najaar 2019


Gratis CAO Schoonmaak + WAB kennissessie
5 september 2019

Afgelopen juni is de tekst van de nieuwe CAO Schoonmaak gepubliceerd. Tijdens deze kennissessie zullen wij met u de wijzigingen en een aantal nieuwe bepalingen doornemen. Tevens zullen wij tijdens deze kennissessie ingaan op de belangrijkste wijzigingen welke de nieuwe WAB met zich mee brengt. Deze wet treedt al op 1 januari 2020 in werking.

Meer informatie en aanmelden

Masterclass Contractwisselingen in de schoonmaak
12 september 2019

Deze masterclass gaat in op contractwisseling door artikel 38 cao. Onder andere komen alle do’s and don’ ts op juridisch vlak aan bod en worden er praktijktips gegeven door juridische experts op het gebied van artikel 38 cao

Meer informatie en aanmelden

Gratis WAB kennissessie
19 september 2019 en 3 oktober 2019

De WAB treedt al per 1 januari 2020 in werking. Door deze nieuwe wet wordt het arbeidsrecht op een aantal punten wederom drastisch gewijzigd. Tijdens deze kennissessie zullen wij ingaan op de wijzigingen en geven wij u alvast concrete aandachts- en actiepunten mee.

Meer informatie en aanmelden

Masterclass Privacy en werknemers
10 oktober 2019

De AVG geldt ook richting uw werknemers, die steeds meer bewust raken van hun privacyrechten. Maar hoe moet u hier als werkgever mee omgaan? Tijdens deze masterclass wordt u getraind omtrent de privacy van de werknemer. Deze masterclass wordt gegeven in samenwerking met The Legal Privacy Company, onderdeel van The Legal Company.

Meer informatie en aanmelden

Voordelen TLC opleidingen

Wat zijn de voordelen van het volgen van onze trainingen en masterclasses ?

De voordelen

√ Te volgen vanaf eigen werkplek indien gewenst
√ Geen reistijd, geen files bij trainingen op locatie
√ Interactie met de trainer
√ Hoge kwaliteit trainer vanwege NEVOA-lidmaatschap en permanente educatie op universitair niveau
√ Lage investering voor dubbele winst van voorkomen van én verhogen win kans probleemdossiers
√ Accountancy: NBA PE-uren
√ Eerlijke prijzen

Vraag hier uw offerte aan!