Training op locatie Wet Werk en Zekerheid.

Deze training gaat in op alle nieuwe arbeidsrechtelijke regels na invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ).

Het gaat daarbij om nieuwe regels rondom de arbeidsovereenkomst, de ketelregeling, de aanzegging, de proeftijd, het concurrentie- en relatiebeding, de gewijzigde ontslaggronden, de gewijzigde ontslagrecht procedures, etc. Daarbij wordt ook de meest recente WWZ rechtspraak besproken zodat er een actueel beeld bestaat van hoe de nieuwe regels nu in de praktijk zijn uitgepakt.

Mr. Hella Vercammen (expert in het arbeidsrecht) traint de deelnemers op de eigen werklocatie. Na de training ligt er een basis om veilig te werken met eigen personeel waarbij de ergste risico’s en fouten worden voorkomen. Er wordt gewerkt met een multi mediale Prezi presentatie die na afloop in PDF vorm ter beschikking wordt gesteld. Desgewenst kan er ook een digitaal handboek worden afgenomen per deelnemer tegen een bijkomende vergoeding.

De training op locatie duurt in totaal 3 uur met daarin 2 x 15 minuten pauze.

Vraag hier uw offerte aan. Graag bij de toelichting vermelden om welke training het gaat, waar uw bedrijf gevestigd is en hoeveel mensen aan de training zullen deelnemen.