FLEX BV-recht

De stand van zaken is dat het kabinet ondanks de kabinetscrisis nog steeds streeft naar invoering van de wetsvoorstellen inzake de flexibilisering van het BV-recht en bestuur & toezicht per …