Privacyrecht

De bescherming van onze privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste Europese wetgeving op dit gebied is de Algemene vordering gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze wetgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegeven. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt is sinds 25 mei 2018 verplicht aan de vereisten uit de AVG te voldoen. Daarnaast geeft de Telecommunicatiewet regels op het gebied van mailings, spam en cookies.

Wij helpen u graag bij het implementeren van de privacy regels en het blijven beheren van de privacy binnen uw organisatie!

Heeft u vragen of wilt u advies? Bel ons op 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nlPrivacy AVG nulmeting

Met de privacy nulmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de privacy wetgeving en welke stappen moeten worden genomen om 100% AVG proof te worden. Vraag nu een offerte op!

Privacy policy

Wilt u uw privacy policy laten screenen om te zien of uw organisatie voldoet aan de huidige wetgeving? Vraag nu een offerte op!

Verwerkersovereenkomst

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw verwerkersovereenkomst of wilt u uw huidige contracten laten screenen en verbeteren om te voldoen aan de AVG? Vraag nu een offerte op!


Privacy AVG Proof diensten


Privacy AVG nulmeting

AVG implementatie

AVG trainingen


Een nulmeting is de eerste stap om privacy AVG proof te worden. Met een nulmeting wordt er gekeken naar de huidige stand van zaken rondom de privacy van persoonsgegeven in uw organisatie en in hoeverre de organisatie voldoet aan de huidige privacy wetgeving. Het resultaat is een rapportage met actieplan om 100 % privacy AVG proof te worden!

De AVG verplicht organisaties om aantoonbaar veilig met persoonsgegevens om te gaan. De rapportage plus uitgevoerde planning daarna is tevens bewijs voor als u controle krijgt van de AP of een claim of boete krijgt opgelegd.

Offerte aanvragen voor een nulmeting? Bel 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nl


Na het doen van een nulmeting moeten de actiepunten uit de rapportage ook worden uitgevoerd. De TLC juristen kunnen u daarbij ondersteunen en de juiste producten en diensten aanleveren conform de rapportage.

Zoals:
– Verwerkersovereenkomst
– Datalek protocol
– Datalek register
– Privacy statement

Voor de gehele AVG implementatie moet eerst een nulmeting plaats hebben gevonden. Vraag een offerte aan voor het gehele traject: Bel 020-3450152 of mail naar info@thelegalcompany.nl

Inhouse training omtrent het management dat nodig is om te voldoen aan de Europese privacy wetgeving.

Iedere organisatie moet voldoen aan de privacy wetgeving (AVG). Onder andere boetes, forse claims en reputatie- en bedrijfsschade zijn gevolgen van het niet voldoen aan deze wetgeving of een datalek. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Tijdens onze training AVG Management gaan wij in op hoe u uw organisatie zo pragmatisch en werkbaar mogelijk de AVG kan naleven en dit ook zo kan houden. Tijdens onze training Privacy en werknemers gaan wij in op hoe u als ondernemer om moet gaan met de privacy van uw werknemers.

Voor meer informatie:
Training AVG management
Training Privacy en werknemers