Vaststellingsovereenkomsten


Wij zijn expert in het (nieuwe) arbeidsrecht. Wij geven advies over uw rechtspositie en bijstand als u personeelsproblemen (zoals disfunctioneren, wangedrag, verstoorde arbeidsrelatie) heeft. Ook helpen we met het voorkomen van dergelijke problemen.
Zo helpen wij bij het screenen, verbeteren en opstellen van uw arbeidsdocumentatie zoals arbeidscontracten, personeelsgidsen, handboeken en reglementen. Goede afspraken maken is de basis van een vruchtbare samenwerking. Wij adviseren ook in arbeidsrechtelijke zaken zoals bij ziekte, doorstart en faillissement, overname en reorganisaties. Hieronder een uitgebreidere opsomming van onderwerpen:

Ontslag?

Op welke grond(en) kunt u uw werknemer ontslaan?

Lees meer!

– Advies/ontslagaanvraag UWV of kantonrechter
– Beoordeling, opstellen en onderhandeling vaststellingsovereenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden
– Ontslag op staande voet en proeftijd
– Arbeidsongeschikte werknemers
– Concurrentie- en relatiebeding
– Dossieropbouw disfunctioneren en verwijtbaar gedrag
– Cao-recht en cao werkingssfeer onderzoek
– Due diligence werknemers bij overname
– Ontslag statutair directeur
– Opstellen arbeidscontracten, personeelsreglementen

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Wist u dat wij arbeidsrechtelijke hulp op
abonnementsbasis verlenen

Praktijkvoorbeelden

HET PROBLEEM
U loopt steeds tegen gedrags-

problemen aan met een werknemer. De vele informele gesprekjes brengen geen verbetering. U bent het spuugzat en vraagt aan ons, “Ik wil deze werknemer ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, kan dat?”.

ONZE AANPAK:
We selecteren eerst de ontslag-grond en dat is in eerste instantie verwijtbaar handelen en nalaten (niet zozeer verstoorde arbeidsrelatie). We geven u aanwijzingen omtrent de inhoud van officiële waarschuwingen, verzoeken om getuigenverklaringen van collega’s en klachten van klanten. We adviseren over de inhoud van een gesprek met werknemer om de wacht aan te zeggen.
RESULTAAT VAN DE ECHTE CASE:
Na deze aanpak werd een vaststellings overeenkomst getekend met slechts toekenning van de (lage) transitievergoeding en werknemer verdween direct van de werkvloer.

Lees meer

HET PROBLEEM
U loopt steeds tegen gedrags-

problemen aan met een werknemer. De vele informele gesprekjes brengen geen verbetering. U bent het spuugzat en vraagt aan ons, “Ik wil deze werknemer ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, kan dat?”.

ONZE AANPAK:
We selecteren eerst de ontslag-grond en dat is in eerste instantie verwijtbaar handelen en nalaten (niet zozeer verstoorde arbeidsrelatie). We geven u aanwijzingen omtrent de inhoud van officiële waarschuwingen, verzoeken om getuigenverklaringen van collega’s en klachten van klanten. We adviseren over de inhoud van een gesprek met werknemer om de wacht aan te zeggen.
RESULTAAT VAN DE ECHTE CASE:
Na deze aanpak werd een vaststellings overeenkomst getekend met slechts toekenning van de (lage) transitievergoeding en werknemer verdween direct van de werkvloer.

Lees meer

HET PROBLEEM
U loopt steeds tegen gedrags-

problemen aan met een werknemer. De vele informele gesprekjes brengen geen verbetering. U bent het spuugzat en vraagt aan ons, “Ik wil deze werknemer ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, kan dat?”.

ONZE AANPAK:
We selecteren eerst de ontslag-grond en dat is in eerste instantie verwijtbaar handelen en nalaten (niet zozeer verstoorde arbeidsrelatie). We geven u aanwijzingen omtrent de inhoud van officiële waarschuwingen, verzoeken om getuigenverklaringen van collega’s en klachten van klanten. We adviseren over de inhoud van een gesprek met werknemer om de wacht aan te zeggen.
RESULTAAT VAN DE ECHTE CASE:
Na deze aanpak werd een vaststellings overeenkomst getekend met slechts toekenning van de (lage) transitievergoeding en werknemer verdween direct van de werkvloer.

Lees meer