Training Dossieropbouw en ontslag

Probleem personeelsdossiers oplossen en zelfs voorkomen? In deze training komt aan bod hoe u voldoende en correct dossier opbouwt om, als verbetering van gedrag van werknemer uitblijft, met succes een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden bij de kantonrechter. 

Elke werkgever heeft helaas wel eens te maken met niet goed functionerende werknemers. Het gaat hierbij om disfunctioneren in de zin van het niet voldoen aan de functie-eisen, om wangedrag en om andere persoonlijke gronden. Het is belangrijk dat u als MKB werkgever weet hoe u op de juiste manier een verbeter- en ontslagdossier moet opbouwen. Een correcte opbouw leidt er namelijk simpelweg toe dat de werknemer ófwel beter gaat functioneren, zich beter gaat gedragen, ófwel bij gebrek aan beter, er ontslag kan volgen. Een goed dossier is essentieel om ontslag voor elkaar te krijgen.

Mr. Hella Vercammen (expert in het arbeidsrecht) traint u zo dat u met de juiste juridische stappen een personeelsdossier kunt opbouwen. Dit volgens de recente wetgeving en rechtspraak. Verder krijgt u een handboek mee als naslagwerk met o.a. een stappenplan van hoe te handelen bij de meest voorkomende vormen van disfunctioneren. Hierbij kunt u denken aan het niet goed voldoen aan functie-eisen en taken, lichte vormen van wangedrag (te laat komen, in strijd handelen met werk instructies), zwaardere vormen van wangedrag (diefstal of fraude, schelden, agressie op de werkplek) en arbeidsconflicten/ verstoorde arbeidsrelaties.

Onderwerpen die o.a. worden besproken tijdens deze training:

 • Algemene regels dossieropbouw
 • De ontslaggronden
  • Met de nieuwe cumulatie-ontslaggrond die geïntroduceerd is met de WAB
 • Valkuilen dossieropbouw
 • Disfunctioneren werknemer
 • Verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer
 • Verstoorde arbeidsrelatie

De training duurt 4 uur, inclusief 2 x 15 minuten pauze.


Testimonials masterclass • Carlotta Westra van Holthe
  HR manager
  Primephonic

  Hella is een professional en geeft ook interessante voorbeelden. Hella maakt duidelijk dat de interpretatie van de wet per casus of kleine twist al anders is. Die nuances zijn zeer waardevol om ook risico af te dekken en/of kostenefficiënt te denken.”  

 • Petra Simons
  Eigenaar
  AlsEen

  “Het is veelal onwetendheid met dossieropbouw. Met deze informatie, word je erop geattendeerd vanaf moment één ook kleine dingen te rapporteren.”  

 • Linda Spaan
  Ambulant objectleider
  De Haan Facilitaire Dienstengroep B.V

  “Super interessant, duidelijke uitleg, informele sfeer, ruimte voor praktijkvoorbeelden.”  

 • Janny Bulk-Oudshoorn
  Eigenaar
  DCS Interieurgroep BV

  “De presentatie en uitleg was helder. Relevante onderwerpen voor werkgevers.”  


Vraag hier uw offerte aan. Graag bij de toelichting vermelden om welke training het gaat, waar uw bedrijf gevestigd is en hoeveel mensen aan de training zullen deelnemen.
  Image