Masterclass Dossieropbouw en zieke werknemers

Tijdens deze masterclass gaan wij in op dossieropbouw van zieke/arbeidsongeschikte werknemers en het zetten van de juiste preventieve juridische stappen om bedrijfsrisico’s te reduceren.

Zieke/arbeidsongeschikte werknemers, iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken. Zeker nu met het Corona virus is het belangrijk om als MKB werkgever te weten wat u juridisch moet regelen ten aanzien van uw personeel. De financiële- en juridische risico’s van zieke werknemers kunnen namelijk heel snel en ongemerkt oplopen. Het gaat om 10-duizenden en soms wel 100-duizenden euro’s. Denk aan kosten voor loondoorbetaling, verzekeringspremies, interventiekosten van arbo-diensten en re-integratiebureau’s, juristen, UWV loonsancties, onnodig hoge sociale verzekeringspremies (Ziektewet, WGA) en aansprakelijkstellingen door werknemers.

Mr. Hella Vercammen (expert in het arbeidsrecht) traint u zo dat u voortaan een juridisch goed dossier kunt opbouwen en de juiste preventieve stappen kunt zetten die cruciaal zijn om de hiervoor genoemde bedrijfsrisico’s aanzienlijk te reduceren. Verder krijgt u een handboek mee als naslagwerk om alles nog eens terug te kunnen lezen.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen tijdens de training de revue passeren:

  • Wat u als MKB werkgever juridisch moet regelen in verband met het Corona virus
  • Algemene en praktische regels dossieropbouw bij ziekte
  • Wettelijke verplichtingen voor de werkgever bij een zieke werknemer
  • Re-integratie sancties die u als werkgever kunt en moet toepassen ter voorkoming UWV loonsancties
  • UWV compensatie regeling loondoorbetaling en risico’s slapende dienstverbanden
  • Afweren van aansprakelijkheidsclaims werknemers wegens arbeidsongeschiktheid
  • Het ontslaan van een zieke werknemer, mogelijk?
  • 3 PE punten


Inschrijfformulier