Dossieropbouw arbeidsongeschikte werknemer

Deze training gaat in op dossieropbouw van arbeidsongeschikte werknemers en het zetten van de juiste preventieve stappen om bedrijfsrisico’s te reduceren.

Zieke werknemers, iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken. De financiĆ«le- en juridische risico’s daarvan lopen echter heel snel en ongemerkt op. Het gaat om 10-duizenden en soms wel 100-duizenden euro’s. Denk aan kosten voor loondoorbetaling, verzekeringspremies, interventiekosten van arbo-diensten en re-integratiebureau’s, juristen, UWV loonsancties, onnodig hoge sociale verzekeringspremies (Ziektewet, WGA) en aansprakelijkstellingen door werknemers.

Mr. Hella Vercammen (expert in het arbeidsrecht) traint de deelnemers op de locatie waar zij werken zodat zij voortaan een juridisch goed dossier kunnen opbouwen en de juiste preventie stappen kunnen zetten die cruciaal zijn om de hiervoor genoemde bedrijfsrisico’s aanzienlijk te reduceren. Verder krijgen de deelnemers een handboek mee als naslagwerk om alles nog eens terug te kunnen lezen.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen tijdens de training de revue passeren:

  • Algemene regels dossieropbouw
  • Wettelijke regels en verplichtingen voor de werkgever bij een zieke werknemer
  • Re-integratie en sancties die u als werkgever kunt toepassen
  • Het voorkomen van de UWV loonsanctie (loondoorbetaling 3e ziektejaar)
  • Afweren van aansprakelijkheidsclaims werknemers
  • Het ontslaan van een zieke werknemer

De training in de Bajes te Amstelveen op 14 juni 2018 duurt in totaal 3 uur met daarin 2 x 15 minuten pauze.

Meldt u hier aan voor de masterclass. Graag bij de toelichting vermelden om welke training het gaat en met hoeveel deelnemers u de masterclass zult deelnemen.