ZZP Check, Select & Track Service


Wilt u als opdrachtgever of intermediair of ZZP-er onder de juiste voorwaarden en juridisch correct samenwerken? Wilt u er zeker van zijn dat er geen onverwachte loonnaheffingen en claims van sociale verzekeringspremies van duizenden euro’s komen? Ook niet dat achteraf een beroep kan worden gedaan op ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, vakantiedagen of vakantiegeld door een ZZP-er? Dan is deze service met eenmalige gefixeerde kosten voor u de oplossing.  Vraag gelijk een offerte aan!


Hoe werkt de ZZP check?Stap 1:
start up check


U krijgt van ons een correcte onafhankelijke beoordeling bij de start van uw werk relatie of er wel of geen dienstbetrekking (= dienstverband werknemer-werkgever) is. We meten dit nauwkeurig langs het Hoge Raad beoordelingskader inclusief de arbeidsrechtelijke criteria van 7:610 BW. Indien blijkt dat er geen dienstbetrekking aanwezig is bij aanvang, adviseren wij welke overeenkomst en samenwerking met de ZZP-er het beste is en gaan we (na uw goedkeuring) door met stappen 2, 3 en 4. 


Stap 2: overeenkomst
& goedkeuring


Na stap 1 selecteren en maken wij voor u de juiste overeenkomst van opdracht (tussen opdrachtgever en ZZP-er). Dit zal altijd gebeuren op basis van een gepubliceerde Belastingdienst modelovereenkomst in combinatie met uw eigen bedrijfs- of branche specifieke standaard bepalingen en gewenste individuele afspraken. Wij helpen u ook met aanvulling van beschermende clausules.Kortom, maatwerk dus. We regelen ondertussen goedkeuring van de Belastingdienst  en garanderen 100% geheimhouding (geen publicatie op Belastingwebsite) daarvan!


Stap 3: Controleer & corrigeer


De gevaarlijkste eis van de Belastingdienst is dat u de modelovereenkomst of de eigen overeenkomst van opdracht zodanig strikt naleeft dat de opdracht niet alsnog transformeert in een dienstbetrekking. Dit is vooral gevaarlijk ten aanzien van de elementen gezagsverhouding en persoonlijke arbeid. Daar zien we dat de papieren afspraken niet stroken met de werkelijkheid.  Er zal vast nieuwe rechtspraak komen daarover. Wij zullen dit voor u checken door een ZZP check up tijdens de looptijd te doen. U krijgt dan advies over hoe u de zaak eventueel moet bijsturen ter vermijding van een dienstbetrekking.


Stap 4:
Final check & afsluiting


We checken voor u aan het einde van de overeenkomst met de ZZP-er of de relatie niet alsnog getransformeerd is in een dienstbetrekking. We ondersteunen u in het maken van nadere afspraken met de ZZP-er indien dat wel het geval is geweest. Vervolgens wordt er een eind inspectie rapport opgemaakt welke wordt ondertekend door beide partijen. Bij een eventuele controle van de Belastingdienst kan dit dienen als bewijs dát er geen sprake is van een dienstbetrekking.

ZZP Praktijkvoorbeelden

INTERIM SALES & MARKETING CONSULTANT.
Uw onderneming groeit explosief en u bent nodig toe aan een professionaliseringsslag op commercieel, marketing, sales en account beheer niveau. Er zitten geen geschikte personen daarvoor in uw onderneming die u op MT niveau kunnen ondersteunen. U gaat op zoek naar een interim consultant die een dergelijke afdeling kan opzetten en de juiste mensen kan gaan aannemen. U vindt de perfecte sales & marketing consultant maar deze persoon wilt persé als ZZP-er aan de slag. U wilt dat ook omdat u dan flexibel bent in het beëindigen zodra u merkt dat het niet klikt of de afdeling in uw bedrijf zelfstandig kan gaan draaien.

ONZE DBA ZZP BEOORDELING:
We interviewen u en de Interim consultant en bekijken de voorwaarden waarop jullie met elkaar in zee willen gaan. De feiten zetten we af tegen het Hoge Raad beoordelingskader van 7:610 BW van een dienstbetrekking (loon, arbeid en gezag). We concluderen dat er geen sprake zal zijn van een dienstbetrekking maar het gevaar van transformatie tot een dienstbetrekking wel op de loer ligt.
ONS ADVIES:
We adviseren een uitgebreide eigen overeenkomst van opdracht op te stellen met daarin verwerkt de DBA ZZP Controleer & corrigeer (stap 3) en Finale DBA check up (stap 4) te doen samen met de ZZP-er. De kosten daarvan worden gedeeld met de ZZP interim directeur. 
De overeenkomst van opdracht wordt getekend en de directeur gaat aan de slag. Ondertussen leggen wij voor u de overeenkomst ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. 

Lees meer

 

 

 

VERVANGSTER ZIEKE CONTROLLER.
U bent DGA van een succesvolle onderneming in medische hulpmiddelen en uw controller is al 2 maanden ziek en het ziet er naar uit dat dit nog maanden gaat duren. Uw onderneming groeit explosief en daarnaast bent u met overnames bezig zodat u echt grote behoefte hebt aan uw controller. U gaat op zoek naar een interim controller die uw eigen controller zal vervangen totdat deze terug komt. U treedt in overleg met Controll4U een intermediair gespecialiseerd in het detacheren van controllers en andere financials die zij weer als ZZP-ers inhuren en doorlenen aan hun klanten. 

U heeft gehoord van de DBA en vraagt zich af, of u gevaar loopt en hoe u dat moet indekken. 

ONZE DBA ZZP CHECK:
We interviewen u en de Interim controller en bekijken de voorwaarden van de intermediair die Controll4U aan uw bedrijf wilt opleggen. De feiten zetten we af tegen het Hoge Raad beoordelingskader van 7:610 BW van een dienstbetrekking (loon, arbeid en gezag). We concluderen dat er sprake zal zijn van een dienstbetrekking. Ten eerste omdat de functie van controller een vaste functie is die formeel ingebed is in uw organisatie en er dus weinig verschil zal zijn met de controller in loondienst. Ten tweede omdat u zodanige instructies en aanwijzingen wilt gaan geven en controle wilt hebben hoe de controller zijn werkzaamheden moet gaan uitoefenen, dat ook sprake is van een materiële gezagsverhouding. Ten derde wilt u niet dat die controller vervangen kan worden door een ander.
ONS ADVIES:
We adviseren om de voorwaarden van de intermediair niet te accepteren omdat daarin staat dat mogelijke loonbelasting en sociale premie naheffingen verhaald kunnen worden bij u. Namens u treden we in contact met de intermediair om hen te verzoeken om de controller zelf in dienst te nemen (voor bepaalde tijd) en bij u te plaatsten voor de duur van de vervanging (kan maximaal 24 maanden +3 maanden) en gewoon loonheffing en premies af te dragen. Uiteraard eisen we namens u een G rekening regeling en sluiten we bepaalde andere risico’s uit. Indien de intermediair dat niet wenst hebben we een alternatief achter de hand van de Declarabele uren BV oftewel de IK BV. Daarbij blijft de controller enerzijds ZZP-er in relatie tot de intermediair maar anderzijds krijgt u als inlenende opdrachtgever 100% zekerheid dat u géén DBA naheffing krijgt. Uiteraard zitten er verschillende kostenplaatjes vast aan de voornoemde oplossingen waarbij de intermediair en ZZP-er minder of meer verdienen. Maar dat is een kwestie van onderhandelen.

Lees meer

Inhuur ZZP trainer.
Uw onderneming zoekt externe trainers om te werken aan de verdere professionalisering op gebied van social media en sales.  U zoekt op freelancer.nl en vindt daar een ZZP-er met een eigen bureautje voor linkedin trainingen. Ook vindt u daar een professional die sales trainingen geeft en deel uit maakt van een franchise keten Yellowfox, een collectief van sales professionals (franchisenemers). U huurt deze ZZP-ers in om uw mensen te trainen op het gebied sales via linkedin resp. telefonische acquisitie. 

ONZE DBA ZZP BEOORDELING:
We stellen wat vragen aan u over de aard en de duur van de trainingen. We concluderen al vrij snel dat er evident geen sprake is van een dienstbetrekking in beide gevallen omdat dit zelfstandige ondernemers zijn waarbij de opdracht eenmalig en van zeer korte duur is. Bovendien heeft u geen zeggenschap over hoe deze trainers hun trainingen geven. Uiteraard geeft u wel uw wensen als opdrachtgever door, met name welk doel met de training bereikt moet worden.
ONS ADVIES:
We adviseren om een eenvoudige freelancersovereenkomst (overeenkomst van opdracht met trainers) te sluiten met inkoopvoorwaarden. Dit vanwege bepalingen zoals geheimhouding, betalingsvoorwaarden, annuleringen, etc. We stellen een model voor u op, op basis van een fixen fee. U kunt deze dan in de toekomst steeds gebruiken als u weer dergelijke trainers  inhuurt zodat u uw rechtspositie als opdrachtgever goed heeft afgedicht. 

Lees meer