Actualiteiten ICT Recht 2012

Elektronische handtekeningen banktransacties Tegenwoordig worden er steeds meer contracten op elektronische wijze gesloten en ondertekend met een elektronische handtekening. De elektronische handtekening is door de Wet elektronische handtekeningen dan ook …

FLEX BV-recht

De stand van zaken is dat het kabinet ondanks de kabinetscrisis nog steeds streeft naar invoering van de wetsvoorstellen inzake de flexibilisering van het BV-recht en bestuur & toezicht per …