Werktijdverkorting: dé oplossing voor de tijdelijke omzetdaling wegens het Coronavirus.

Werktijdverkorting voorkomt dat uw goed opgeleide personeel afvloeit naar de concurrent.
Sommige buitengewone gebeurtenissen zoals, de uitbraak van het coronavirus, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Andere voorbeelden zoals brand of een overstroming zijn ook denkbaar. De internationale transport sector, waaronder de luchtvracht, de zeevracht en wegtransport bedrijven maar ook haven overslagbedrijven heeft momenteel reeds te kampen met drastische werkvermindering en omzetdaling door de afgenomen transporten van en naar Azië, maar ook binnen Europa door het coronavirus. Hierdoor gaan sommige bedrijven drastisch snijden en reorganiseren in hun personeelsbestand om de kosten laag te houden. Echter, als het coronavirus voorbij is dan trekt alles weer aan en heeft u mankracht te kort om de sterke stijgingen van het werk weer aan te kunnen. Inmiddels is er dan een strijd ontstaan op de markt wie de beste mensen kan aantrekken met ervaring. Uw personeel zit dan inmiddels bij de concurrent en verliest u alsnog de slag. Concurrentiebedingen zijn niet altijd overeengekomen of kunnen niet altijd worden afgedwongen. Het werk is er dan wel weer maar de mensen heeft u niet (meer). Dat zou een heel slecht scenario zijn.

Gelukkig is daar een oplossing voor. Te weten dat u voor uw werknemers, voor wie de tijdelijke werkvermindering geldt, een WW-uitkering wegens werktijdverkorting (WTV) kan regelen.

Geen sollicitatieplicht de eerste 6 weken 
Bij de WTV gelden veelal dezelfde verplichtingen als tijdens een gewone WW, behalve dat de werknemer niet hoeft te solliciteren of zich hoeft in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Pas als de werknemer door de WTV helemaal niet meer werkt en uw verlenging aanvraagt van de WTV-periode komt de sollicitatieplicht in beeld. De werknemer moet dan uiterlijk de tweede dag na de eerste verlenging zich hebben ingeschreven als werkzoekende. Let wel, dat is dus al na de eerste 6 weken van werktijdverkorting.

Hoe pakt de werktijdverkorting financieel uit?
De werktijdverkorting is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk(uren). Verbetert de situatie binnen 6 weken dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk, maar als er nog geen verbetering is dan kan verlenging worden aangevraagd. Als u de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, moet dit aan UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet opnieuw aan UWV te melden. Pas na afloop van de vergunningsperiode kunt u voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits zij voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. U vraagt de tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aan binnen een week na afloop van de vergunningsperiode. Dit is dus in de zevende week nadat u de vergunning kreeg.

UWV vergoedt achteraf 75% van het loon voor de uren dat uw personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft gekregen. U betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten (75% van de 20% verminderde werk-uren), terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven.

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt dit uit aan zijn werknemers. Het hangt af van wat in de vigerende CAO of arbeidsovereenkomst is overeengekomen of wat met de OR of bonden wordt overeengekomen of de werkgever dit aanvult tot 100%. In principe stopt de loondoorbetaling voor het deel van de werktijdverkorting en neemt het UWV dit over. In de meeste arbeidsovereenkomsten en CAO’s zijn daar geen regelingen voor getroffen om het aan te vullen. Werknemers die minder loon krijgen, moeten de belangrijke wijzigingen in hun situatie zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten altijd doorgeven aan het UWV. 


REKENVOORBEELD:

Stel een ondernemer vraagt werktijdverkorting aan voor de afdeling ‘trucking’ van zijn transport bedrijf. Daar werken 10 chauffeurs die gemiddeld 40 uur per week werken en  € 2.250,- bruto per 4 weken verdienen. 

Door de sterk verminderde opdrachten daalt de werkvoorraad in de periode van 9 maart tot en met 5 april 2020 naar 10 uren per week per chauffeur gemiddeld. De ondernemer kan dan voor 30 manuren x 10 chauffeurs per week werktijdverkorting aanvragen. In totaal levert dat een bruto besparing loonkosten op van omgerekend 300 manuren per week.

Omgerekend levert dat voor de periode van 9 maart tot en met 5 april 2020 een bedrag op van:

3/4 van €2.250,- salaris per 4 weken= €1.687,50 x 10 chauffeurs = €16.875,- x 75% = €12.656,25,-

Dit is het bedrag wat u in principe bespaart, tenzij u afspraken heeft gemaakt of u een verplichting heeft om het loon van de WTV aan te vullen tot 100% (van UWV ontvangt u namelijk de 75% terug van het loon van de WTV als tijdelijke WW-uitkering).


Let op: is uw werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt u zijn loon door. U kunt voor hem geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt uw werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Voorwaarden werktijdverkorting.
Uiteraard zitten aan de WTV voorwaarden vast en die zijn best strikt:

  • Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het coronavirus, worden aangetoond die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, dus geen economische omstandigheden;
  • Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering, bijv. door het coronavirus zijn de vrachtopdrachten drastisch gedaald waardoor er minder werk is bij de luchtvracht afhandeling;
  • De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan. De verwachting is wel dat over een half jaar, in de zomer het coronavirus enorm is afgezwakt en de wereldhandel zich weer heeft hersteld.

Reorganisatie en deeltijdontslag.
Reorganisatie blijft trouwens ook altijd nog mogelijk en ook in combinatie met werktijdverkorting. Ook zou deeltijdontslag nog tot de mogelijkheid kunnen behoren mits dit op de juiste wijze geregeld wordt.

Weten welke weg voor uw bedrijf het beste is?
Wij, arbeidsrecht experts zijn gespecialiseerd in de advisering en de uitvoering van voornoemde middelen om uw personeelsbestand aan te passen aan de economische situatie. Indien u hulp nodig heeft daarbij, aarzel niet om een beroep te doen op ons om te kijken wat deze middelen voor u kunnen doen en voor welke van deze wegen uw bedrijf het beste in aanmerking komt.

Vragen of advies?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of advies willen? Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen of te bellen/emailen naar 020-3450152 / info@thelegalcompany.nl.