Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2019: vuurwerk blijft uit?

Een nieuw jaar betekent voor eenieder nieuwe kansen, zowel privé als zakelijk. Wij van The Legal Company B.V., juridisch advieskantoor voor het MKB, snappen dat u bij de jaarwisseling daarom niet direct stilstaat bij alle wetswijzigingen. Vandaar dat wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij hebben gezet.

Veranderingen voor ondernemers in het arbeidsrecht in 2019

  • Tijd-voor-tijd-regeling aan banden gelegd maar nog steeds mogelijk

Overwerk wordt regelmatig gecompenseerd via een tijd-voor-tijd regeling. In veel blogs en online artikelen wordt de indruk gewekt dat tijd-voor-tijd vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk is als daarover in een cao afspraken zijn gemaakt. Gelukkig gaat het niet zover en blijft het binnen bepaalde kaders mogelijk. Lees meer.

  • Werknemer langer partnerverlof bij geboorte (vaderschapsverlof)

Werknemers krijgen vanaf 2019 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin is bevallen. Bovendien komt er een recht op extra onbetaald verlof met recht op een UWV-uitkering vanaf 2020. Lees meer.

  • Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Vanaf 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Lees meer.

  • Transitievergoeding
    De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2017 was dit € 79.000. Lees meer.
  • Minimumloon omhoog op 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2019. Lees meer.

  • Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten (partner, kinderen, stiefkinderen en ouders) vanaf 1 januari 2019 recht op een vergoeding. Lees meer.

  • Pensioen automatisch mee naar nieuwe baan

Vanaf 1 januari 2019 nemen werknemers pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever. Lees meer.

  • 30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van acht naar vijf jaar

De looptijd van de zogenoemde 30%-regeling, wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland. Lees meer.

Algemene/andere veranderingen voor ondernemers in 2019

Op Ondernemersplein.nl is een complete samenvatting te lezen van alle regels die in 2019 veranderen voor ondernemers.

Conclusie

Grote veranderingen blijven dit jaar (vooralsnog) uit. De Wet Arbeid in Balans (WAB) zal pas op zijn vroegst in 2020 in werking treden en de vervanger voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DAB) is niet snel te verwachten.

Vragen over de voorgaande veranderingen of over veranderingen die al zijn doorgevoerd, zoals de privacywetgeving (AVG)? Neem contact met ons op via 020-3450152 of info@thelegalcompany.nl