De 7 belangrijkste wetswijzigingen voor het MKB per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn er weer een aantal wetswijzigingen ingegaan. De 7 belangrijkste wetswijzigingen voor u als MKB ondernemer en werkgever zijn hieronder voor u op een rij gezet. Neem bij vragen contact op met Wesley Sallé van The Legal Company (020-3450152 of wsalle@thelegalcompany.nl).

1. Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Vanaf 1 juli 2017 is het niet mogelijk meer om een betaaltermijn van langer dan 60 dagen af te spreken. Dit geldt voor grote ondernemingen die een overeenkomst aangaan met een MKB-bedrijf of zzp’ers. Wordt er toch een betaaltermijn overeengekomen die langer dan 60 dagen is? Dan wordt dit nietig verklaard en omgezet in een termijn van 30 dagen. Bovendien is de afnemer van het product of dienst wettelijk rente verschuldigd als de factuur na deze termijn van 30 dagen nog niet is voldaan.

2. Elektronische uitvoering verplicht voor Europese openbare aanbestedingen

Voor Europese openbare aanbestedingen, waarvan de aankondiging gepubliceerd is op of na 1 juli 2017, is nu volledig digitaal aanbesteden verplicht. Dit houdt ook in dat alle communicatie tussen de aanbestedende dienst en de betrokken ondernemingen elektronisch moet verlopen.

3. Vergoeding bij storing internet en telefoon

Bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten die langer duurt dan 12 uur, moeten internet- en telecombedrijven (zakelijke) klanten compenseren. De hoogte van de vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten en het internet- of telecombedrijf kan zelf de vorm van compensatie kiezen. Dat kan zijn extra beltegoed of teruggave van een deel van de abonnementsfee. De klant moet hier wel mee akkoord zijn.

4. Wijziging pensioen in eigen beheer

Als u een BV heeft, kan het zijn dat u pensioen heeft opgebouwd in uw eigen onderneming. Per 1 april jl. is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ van kracht. Door deze wet is pensioenopbouw als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in de eigen onderneming per 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen af te kopen om zo in eigen beheer vermogen vrij te maken. Doet u dit niet dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

5. Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 geldt het minimumloon (WML) vanaf 22 jaar. In 2019 wordt dit 21 jaar. 

6. Minimumloon omhoog gegaan

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder is gestegen. Dit is nu:

 • € 1.565,40 per maand;
 • € 361,25 per week;
 • € 72,25 per dag.
7. Aanpassingen in Arbowetgeving

Met de volgende aanpassingen wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren en richt zich met name op betere preventie van arbeidsongeschiktheid:

 1. Verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts.
 2. Vrije toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts.
 3. Recht op second opinion andere bedrijfsarts.
 4. Open spreekuur bedrijfsarts.
 5. Basiscontract arbodienstverlening verplicht tussen werkgevers en Arbodienstverleners.
 6. Grotere betrokkenheid van medewerkers.
 7. Preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol.
 8. De inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers maar ook arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de Arbowet. 

Lees meer over deze wijzigingen in de blog die wij eerder hebben geschreven.