Samenwerken met zzp'ers wordt door de wet DBA onnodig gefrustreerd

De wet DBA is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. De impact van deze wet is, ondanks dat de werking daarvan is uitgesteld tot 1 januari 2018, nog goed voelbaar voor veel goedwillende opdrachtgevers en zzp’ers. In de praktijk merk ik dat zij onnodig worden gefrustreerd. Dit niet alleen door de regels van die voortvloeien uit de wet DBA, maar ook door de toetsing van de Belastingdienst wanneer men besluit om de eigen overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen. Via deze blog deel ik met u mijn ervaringen en mijn tips voor opdrachtgevers en zzp’ers.

  1. Opdrachtgevers sluiten zzp’ers uit door de wet DBA.

Recent sprak ik met een zzp’er die jarenlang opdrachten uitvoerde voor een bepaalde opdrachtgever en werd voornamelijk ingeschakeld voor de leiding en oplevering van bouwprojecten. Die opdrachten voerde zij altijd zelfstandig uit, en naar tevredenheid van deze opdrachtgever. Bij de nieuwe aanbesteding na invoering van de wet DBA, werd zij ondanks haar geschiktheid voor die rol, niets eens meer uitgenodigd voor een gesprek door deze opdrachtgever. Reden: zij werkte niet via een groot bureau waar zij bij in loondienst was. Het voordeel daarvan voor de opdrachtgever is dat zij geen DBA risico meer loopt aangezien er voor de zzp’er dan altijd loonheffingen en sociale premies worden afgedragen.

Het probleem van een situatie als deze, is dat deze beslissingen vaak genomen worden zonder dat deze relatie tussen de opdrachtgever en zzp’er getoetst is door een in arbeidsrecht en contractenrecht gespecialiseerde jurist. Pas ná deze toetsing kan er pas worden vastgesteld of er DBA-risico aanwezig is en zo ja, in welke mate.

Tip: wordt u als zzp’er niet meer ingehuurd door een opdrachtgever in verband met de wet DBA? Of huurt u als opdrachtgevers geen zzp’ers meer in? Neem dan contact met ons op voor een DBA-check. Wij kunnen toetsen of die beslissing terecht is genomen.

  1. Beoordelingen van de Belastingdienst niet conform toetsingskader.

Om zekerheid te hebben dat er geen loonheffingen betaald hoeven te worden of sociale premies afgedragen moeten worden, kan er een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst worden gebruikt. Ook kunt u uw eigen overeenkomst (evt. aangepast op de wet DBA) indienen bij de Belastingdienst met het verzoek om diezelfde zekerheid te geven.

Die verzoeken heb ik inmiddels meerdere malen ingediend voor cliënten. Hoewel de ervaringen per dossier verschillen, is er wel 1 lijn uit op te maken: de Belastingdienst maakt het niet leuker, en ook zeker niet makkelijker.

Inmiddels heb ik meerdere keren bericht gehad dat de gevraagde zekerheid niet kan worden gegeven. De toelichting die daarbij wordt gegeven, sluit niet aan bij de wet DBA en de toetsingskaders die daarbij horen. Kort samengevat moet van de elementen loon, gezagsverhouding en persoonlijke arbeid, één element ontbreken om die zekerheid te kunnen geven.

Redenen die ik heb gehoord waarom er geen zekerheid vooraf kan worden gegeven komen hier niet mee overeen. Een aantal voorbeelden:

  • De overeenkomst wijkt qua tekst maar niet qua strekking af van de modelovereenkomst. Dit terwijl dit nou juist de reden is waarom er goedkeuring wordt gevraagd aan de Belastingdienst.
  • De overeenkomst wordt door de Belastingdienst niet goed gelezen bij de beoordelingen of worden totaal verkeerd geïnterpreteerd, met als gevolg een verkeerde beoordeling.
  • Er was volgens de Belastingdienst te weinig informatie over de activiteiten van de opdrachtgever om de overeenkomst te beoordelen, terwijl dit expliciet in de overeenkomst was benoemd.
  • Er kan geen zekerheid worden gegeven dat 1 van de 3 elementen van een dienstbetrekking, de gezagsverhouding, niet aanwezig is. Dit aangezien de zzp’er verantwoording moet afleggen over het resultaat van de uitvoering van de opdracht.
  • Er wordt enkel de overeengekomen prijs door de opdrachtgever betaald en geen eventueel overwerk/meeruren, behalve als dit later anders wordt overeengekomen.
  • Er wordt geconcludeerd dat er mogelijk een gezagsverhouding kan voorkomen en daarom wordt er geen zekerheid vooraf gegeven. Dit terwijl 1 ander element in ieder geval ontbreekt: de verplichting tot persoonlijke arbeid. Dit punt wordt echter niet meegenomen in de beoordeling.
  • Bij een herbeoordeling: de nieuwe beoordeling bij de herbeoordeling geeft niet de gevraagde zekerheid. Dit vanwege punten waarvan de behandelaar van het eerste verzoek nog aangaf dat dit in orde was. Zo ziet men dus dat de beoordelingen nogal arbitrair zijn.

De oorzaak van deze fouten is gissen. Doch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het de Belastingdienst ontbreekt aan kennis op dit specifieke vlak. Immers is mijn ervaring dat fiscalisten de verzoeken van opdrachtgevers of zzp’ers behandelen, terwijl dit nou juist vooral te maken heeft met arbeidsrecht en contractenrecht. Als ik te horen krijg van een behandelaar dat ze recent bijscholingscursussen hebben moeten volgen op dit vlak of dat ze er pas net werken (na een grootschalige reorganisatie), dan geeft mij dat geen gerust gevoel. Ook niet als ik nu hoor dat de Belastingdienst het streven heeft om alle verzoeken binnen 1 maand af te handelen. Een goede en secure afhandeling lijkt mij dan vrijwel onmogelijk.

Tip: Zoals u kunt lezen, zijn vele redenen waarom er geen zekerheid vooraf kan worden gegeven, onterecht. U doet er verstandig aan u in zaken als deze te laten bijstaan door een jurist.

Laat u niet ontmoedigen en wees proactief

Kortom, laat u niet ontmoedigen door de wet DBA en neem contact op met een gespecialiseerde jurist. Wachten tot de politiek de wet DBA aanpast of zelfs schrapt, is geen oplossing. Het is nog maar de vraag of dit gaat gebeuren en u moet als de wet DBA onaangepast blijft, vóór 1 januari 2018 klaar zijn. Gelet op de beoordelingen door de Belastingdienst, kunt u daar beter zo snel mogelijk mee beginnen. Hoewel het niet verplicht is om uw overeenkomst met de zzp’er voor te leggen aan de Belastingdienst om zekerheid te verkrijgen dat er geen loonheffingen en sociale premies worden afgedragen, loont dit toch. U voorkomt daarmee discussie achteraf met de Belastingdienst. Dat er discussie kan komen, blijkt wel uit het voorgaande.

Voor meer informatie, bel of mail met Wesley Sallé of Hella Vercammen van The Legal Company B.V. (wsalle@thelegalcompany.nl/hvercammen@thelegalcompany.nl) 020-3450152.