Het Europees hoofddoekjesverbod ook toepasbaar in uw onderneming?

De uitspraak van het Hof.

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat werkgevers voortaan hun personeel mogen verbieden een hoofddoek of een ander religieus, politiek of filosofisch symbool of teken te dragenHet Europees Hof van Justitie heeft beslist dat werkgevers voortaan hun personeel mogen verbieden een hoofddoek of een ander religieus, politiek of filosofisch symbool of teken te dragen. Ze mogen opgelegd krijgen dat ze de bedrijfskleding moeten dragen zonder die tekens. Vooral als ze in contact komen met of gezien worden door klanten. Dit vormt géén directe discriminatie!

Een Belgische en een Franse vrouw waren naar het Hof gestapt, omdat hun werkgevers, hen hadden gevraagd om geen hoofddoek meer te dragen. Ze weigerde dat en voor G4S was dat in 2006 reden om de Belgische vrouw te ontslaan.

Belangenafweging.

Het Hof heeft hier twee belangrijke rechten tegen elkaar afgewogen. Het gaat enerzijds om het recht van gelijke behandeling (dus anti discriminatoir). Anderzijds om het recht van bedrijven om de neutraliteit en onafhankelijkheid van het bedrijf vorm te geven. Dit betreft de Europees erkende vrijheid van ondernemerschap.

Bedrijfsreglement moet de juiste regels bevatten.

Een bijkomende eis is dan wel dat het bedrijf die regels schriftelijk in een bedrijfsreglement helder en niet discriminatoir moet hebben vastgelegd. Is dat reglement er niet en een werkgever wilt toch tegemoetkomen aan de wens van een klant die niet door iemand met een hoofddoek wil worden geholpen, dan wordt dat wel gezien als discriminatie.

Deze uitspraak is dus absoluut geen vrijbrief om altijd een hoofddoek op het werk te verbieden!

Men zal moeten zorgen dat dergelijke regels geen indirecte discriminatie opleveren.

De regeling moet heel neutraal worden geformuleerd en het mag in de praktijk niet discriminerend uitpakken voor een groep mensen met een bepaalde godsdienst. Het bedrijf of de instelling moet goed uitleggen in het reglement waarom het uitstralen van neutraliteit zó belangrijk is dat het dragen van die tekens daarvoor moet wijken.

Toepassing in uw bedrijf?

Waarschijnlijk kunt u dit verbod toepassen als uw personeel direct in aanraking komt met uw B2C klanten en de neutrale uitstraling tot uw vaste bedrijfsbelang en beleid behoort en voldoet aan alle voorwaarden. Ook kan dat het geval zijn als uw personeel in aanraking komt met uw B2B klanten en de neutrale uitstraling tot hun vaste bedrijfsbelang en beleid behoort. Neem het voorbeeld van het beveiligingsbedrijf G4S waarbij het personeel direct op de werkvloer van de zakelijke opdrachtgever van G4S rondliep. Neutraliteit uitstralen moet dan aantoonbaar belangrijk zijn voor uw bedrijf of uw klanten c.q. opdrachtgevers. Mijn inziens kan deze uitspraak dan ook direct toepasbaar voor bijna alle soorten van bedrijven of instellingen zoals bijv. de horeca, schoonmaakbedrijven, catering, ziekenhuizen, zorginstellingen, sportclubs, consultancy bedrijven, banken, winkels, etc. Voor bijvoorbeeld fabrieken en productiekeukens etc. zou dat weer minder van belang kunnen zijn. Daar komen de medewerkers niet direct in aanraking met de klanten.

Het kan zijn dat door deze uitspraak uw zakelijke klanten of opdrachtgevers in toenemende mate deze eisen gaan stellen.

U wilt natuurlijk als bedrijf geen kansen missen in de markt en geen klanten kwijt raken.

Zaak dus om deze neutrale verschijningsvoorschriften en het daarbij behorende beleid bij voorbaat op te nemen. Dit voor het geval uw opdrachtgevers dit van u gaan verlangen of dit in de aanbestedingsregels of opdrachtvoorwaarden opnemen.

Aanpassing van bedrijfsreglement achteraf nog mogelijk?

Stel u heeft nog geen neutrale kledingvoorschriften i.c.m. het verbod van zichtbare religieuze, politieke of filosofische symbolen of tekens ingevoerd in uw bedrijfsreglement.

Dan is het heel wel mogelijk dat u alsnog uw bedrijfsreglement aanpast als uw beleid en de formuleringen aan de voorwaarden voldoen.

Wij kunnen u daarbij begeleiden en garanderen dat de wijzigingen non discriminatoir kunnen worden doorgevoerd. Uiteraard checken wij dan of uw opdrachtgevers op hun beurt geen discriminatoire regels aan u opleggen!

Heeft u hulp nodig hierbij, bel ons op 020-3450152 of mail ons op info@thelegalcompany.nl

mr. Hella Vercammen