Werken met zzp’ers in 2016: is het nou de VAR of de modelovereenkomst?

De VAR (Verklaring arbeidsrelatie) voor zzp’ers gaat verdwijnen vanaf 1 mei 2016 en wordt vervangen door (model)overeenkomsten. Hier stemde de Eerste Kamer op dinsdag 2 februari mee in. De Tweede Kamer was eerder al akkoord hiermee. In deze blog zetten wij alles op een rij waar opdrachtgevers van zzp’ers rekening mee moeten houden. Vanaf nu tot en met de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving.

Vóór de inwerkingtreding nieuwe wetgeving.
Zoals aangegeven, de nieuwe wetgeving gaat in op 1 mei 2016. Maar hoe dient de contractuele samenwerking met een zzp’er tot dat moment te geschieden? Er zijn twee situaties te onderscheiden:

De zzp’er blijft hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden en heeft al een VAR voor 2014 of 2015.
In dit geval mag de zzp’er de VAR voor 2014 of 2015 in 2016 blijven gebruiken en hoeft er dus geen nieuwe VAR voor 2016 aangevraagd te worden. De VAR voor 2014 en 2015 zijn dan namelijk langer geldig.

De zzp’er gaat ander werk uitvoeren, gaat werken onder andere omstandigheden of voorwaarden of heeft nog geen VAR maar heeft er wel een nodig.
In dit geval kan een zzp’er een nieuwe VAR aanvragen die geldig is tot de nieuwe wet- en regelgeving in mei 2016 ingaat.

Als afwijking op het bovenstaande bent u overigens nu ook al vrij om te werken met een (model)overeenkomst. Het werk dat de zzp’er doet moet dan volgens de overeenkomst worden uitgevoerd. In dat geval hoeft u als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Na inwerkingtreding: aangaan van een (model)overeenkomst.
In samenwerking met externe organisaties heeft de belastingdienst algemene modelovereenkomsten opgesteld, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze algemene modelovereenkomsten en andere voorbeeldovereenkomsten heeft de belastingdienst op fiscaal relevante bepalingen getoetst en vervolgens gepubliceerd op de internetwebsite. Deze overeenkomsten kunnen door u worden gebruikt. Zorg er dan wel voor dat deze overeenkomst aansluit op uw individuele situatie en dat u de beoogde overeenkomst door een jurist gecheckt is. Staatssecretaris Wiebes heeft namelijk in de media erkent dat er enkele fouten zitten in de gepubliceerde modelovereenkomsten aangezien die enkel op fiscaal relevante bepalingen zijn getoetst. In een aantal modelovereenkomsten staat dat opdrachtnemers hun opdrachtgevers een vrijwaring moeten geven als de fiscus toch een naheffing oplegt en een dergelijke clausule is niet toegestaan.

U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van de gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten. Ook belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers kunnen eigen overeenkomsten opstellen en gebruiken. Dit kan zelfs beter zijn aangezien die volledig aansluiten op uw individuele situatie. Wel raden wij aan dat u deze ter beoordeling aan de belastingdienst voorlegt zodat zij uitsluiting kunnen geven of u als opdrachtgever loonheffing moet inhouden en betalen. Dat is overigens ook niet verplicht. Legt u als opdrachtgever geen overeenkomsten voor aan de belastingdienst, dan moet u zelf beoordelen of er echt geen sprake is van een dienstbetrekking en dus of er wel of geen loonheffingen moet worden betaald.

Implementatietermijn
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode heeft u de gelegenheid om als opdrachtgever de werkwijze aan te passen om met de nieuwe (model)overeenkomsten te werken. Gedurende de implementatietermijn houdt de belastingdienst namelijk wel toezicht, maar neemt geen repressieve handhavingsmaatregelen. Wél blijft de belastingdienst overduidelijke gevallen van fraude aanpakken. Pas vanaf 1 mei 2017 wordt de nieuwe regeling ook echt gehandhaafd volgens de belastingdienst.

Advies

  1. Stel een goede eigen overeenkomst op. Zorg er altijd voor dat de overeenkomst die u als opdrachtgever met een zzp’er aangaat alle afspraken en bepalingen bevat die nodig zijn en die uw rechtspositie versterken. Bovendien moet de overeenkomst aansluiten op de praktijk en de individuele situatie van de zzp’er.
  2. Leg uw overeenkomst (tijdig) voor  aan de belastingdienst. Zodoende weet u voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving of u geen loonheffing hoeft in de houden en te betalen. Let wel op, drukte en achterstanden bij de Belastingdienst zijn te verwachten zodat het niet zeker is of alle overeenkomsten vóór 1 mei 2016 zijn nagekeken. Om die reden doet u er verstandig aan om uw (model) overeenkomst z.s.m. voor te leggen.

TLC heeft veel ervaring in het opstellen van overeenkomsten met zzp’ers. Neem  contact met ons op voor een kostenindicatie van een modelovereenkomst met een zzp’er.

Valkuil 1. Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Deze valkuil zal vooral spelen als de overeenkomst niet goed is afgestemd op de praktijk en/of als de manier van werken verandert.

Valkuil 2. Als u de overeenkomst niet aan de belastingdienst heeft voorgelegd en u zelf tot de conclusie bent gekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking (conform de criteria van de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking). Dan is er namelijk het risico dat u die criteria verkeerd interpreteert en onterecht tot de conclusie bent gekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit met als gevolg dat u toch loonheffingen moet inhouden en betalen.

Tip. Als u uw modelovereenkomst voorlegt aan de belastingdienst maar niet wilt dat deze door de belastingdienst gepubliceerd wordt op de website, dan kunt u dit aangeven. Zo voorkomt u dat uw eigen modellen waarin u geïnvesteerd heeft (weliswaar geanonimiseerd) online komt te staan.