Dossieropbouw bij disfunctioneren loont meer dan ooit!

Inleiding.
Het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk & Zekerheid) is nog geen maand oud (1-7-15) en de eerste ontslagzaak wegens disfunctioneren laat al zien hoe belangrijk het is om een onberispelijk personeelsdossier te hebben. In deze blog vindt u wat handige aanwijzingen voor dossieropbouw.

Waar ging het om?
De kantonrechter te Leeuwarden d.d. 22 juli jl. oordeelde kort gezegd dat het aangevraagde ontslag wegens disfunctioneren door een Basis scholengemeenschap van een directeur van 2 scholen, terecht was. De rechter heeft in deze zaak heel duidelijk alle stappen getoetst die een werkgever moet hebben genomen om te kunnen concluderen dat de werknemer niet meer functioneert en dus mag worden ontslagen.

Waar lette de Kantonrechter op?
In deze casus ging het specifiek om ontbreken van onvoldoende leiderschap van de directeur. Voor de kantonrechter waren de volgende punten van groot belang:

  • er is komen vast te staan dat de directeur niet heeft voldaan aan de schriftelijke functie-eisen die hem bekend waren.
  • ondanks doorlopen coaching- en verbetertrajecten en waarschuwingen voor gevolgen van uitblijven verbetering nog steeds sprake van onvoldoende leiderschap.
  • directeur is gelet op vorige punt voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren.
  • geen herplaatsing mogelijk (het was niet redelijk was om de werknemer bij disfunctioneren dan maar op een andere school te laten werken als directeur). Een aangeboden functie als leraar, wat hij in het verleden was, heeft hij geweigerd. Andere passende functies ontbraken binnen de organisatie.

Praktijk advies
Alleen met een compleet dossier waarbij u aan alle voorwaarden voor de “D(isfunctionerings)-grond” heeft voldaan, kunt u succesvol dealen of ontslag aanvragen. Waar dient dit dossier minimaal uit te bestaan?

1. Een arbeidsovereenkomst met een duidelijk, actuele en meetbaar functieprofiel. Een takenlijstje is absoluut onvoldoende.
2. Professioneel competentie management bestaande uit een half jaarlijks functioneringsgesprek en een eindejaar beoordelingsgesprek met duidelijke formulieren waar meetbare ontwikkelpunten in staan gekoppeld aan concrete tijdstrajecten.
3. Bewijs dat hulp is aangeboden bij die ontwikkelpunten;
4. Bewijs dat is gewaarschuwd voor de consequenties van het onvoldoende verbeteren;
5. Bewijs dat er overwogen en/of gezocht is naar andere functies of andere afdelingen binnen de organisatie om de werknemer te herplaatsen.

Uiteraard is iedere organisatie en iedere situatie van disfunctioneren anders. Om u t.a.v. dossieropbouw en ontslag verder te helpen dan deze blog, biedt The Legal Company ook concrete hulp aan met de volgende WWZ Tools:

The Legal Safe:
Full service online applicatie voor WWZ proof juridisch personeels- en dossiermanagement voor € 95,- euro per maand.

icon-safe

 

 

 

 

 

Training op locatie voor dossieropbouw onder de WWZ:
WWZ expert mr. Hella Vercammen traint uw HR medewerkers en leidinggevenden op de eigen bedrijfslocatie om op de juiste wijze personeelsdossiers op te bouwen. Hiermee bespaart u duizenden euro’s aan personeelskosten door verkeerde dossieropbouw voor slechts € 975,-.

webinars