WWZ rechtspraak: aandachtspunten bij aanzegging

In 2015 krijgt iedere werkgever in Nederland te maken met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Er zijn zelfs al de eerste WWZ uitspraken gedaan door kantonrechters over de nieuwe plicht tot aanzegging. Wij delen graag wat u als werkgever van deze uitspraken kan leren.

WWZ Aanzeggingsplicht.
De aanzeggingsplicht houdt kort gezegd in dat een werkgever ten minste 1 maand voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd (en zo ja onder welke voorwaarden). Doet de werkgever dit niet dan is hij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 1 maandloon. Is de schriftelijke aanzegging te laat dan is er een pro rata boete verschuldigd.

De plicht tot aanzegging geldt overigens niet bij arbeidsovereenkomsten die korter duren dan 6 maanden of die niet eindigen op een vaste kalenderdatum. Denk aan projecten.

WWZ Uitspraak 1: mondelinge aanzegging telt niet
In een zaak (uitspraak d.d. 5 juni 2015) vordert de werknemer een aanzegvergoeding aangezien de werkgever de aanzegging niet schriftelijk een maand voor de einddatum heeft gedaan. De werkgever heeft namelijk enkel mondeling medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Die mededeling wordt wel door de werknemer erkent. Ondanks deze erkenning kent de rechter de aanzegvergoeding toe omdat een mondelinge aanzegging niet telt. Een wijze les voor de werkgever: doe een aanzegging dus altijd schriftelijk!

WWZ Uitspraak 2: aanzegging in arbeidsovereenkomst toegestaan
Een uitspraak van de kantonrechter Utrecht d.d. 13 mei 2015 heeft bevestigd dat het is toegestaan om in de arbeidsovereenkomst al een aanzegclausule tot niet verlenging op te nemen. U hoeft dan niet weer bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen dat u niet wilt verlengen. Houdt er wel rekening mee dat u apart moet aanzeggen als u besluit toch te verlengen. Doe dit dan minstens schriftelijk een maand voor de einddatum en geef ook aan onder welke voorwaarden u de verlenging aanbiedt.

WWZ Uitspraak 3: aanzegging per whatsapp toegestaan
Een aanzegging hoeft niet per se per brief te geschieden, als het maar schriftelijke is. Het is, zo blijkt uit een uitspraak d.d. 10 juni 2015, ook mogelijk om een aanzegging per whatsapp te doen. Wel is het belangrijk dat er dan blijkt dat de werknemer dit bericht ook heeft ontvangen. In deze casus is dit het geval geweest omdat de werknemer op het bericht heeft gereageerd.

Manieren om WWZ proof aan te zeggen
De schriftelijke aanzegging kan op meerdere manieren geschieden: per voorbaat in de arbeidsovereenkomst, per whatsapp, per mail, per post of door persoonlijke overhandiging van de aanzeggingsbrief. Per manier zijn er andere aandachtspunten. Zo moet u als werkgever bij een persoonlijk overhandigde aanzeggingsbrief op een andere manier kunnen aantonen dat het is ontvangen dan bij een aangetekende brief. Per manier wordt hieronder beschreven hoe u de aanzegging op een juridisch veilige manier kan doen:

  • per whatsapp: vraag of de werknemer kan bevestigen dat hij het heeft ontvangen. Het gaat er niet om dat hij het met het bericht eens is! Wij raden een aanzegging per whatsapp af omdat er een risico is dat de werknemer niet reageert en er daarom geen geldige of tijdige aanzegging aangetoond kan worden.
  • door het per normale post te versturen en te verzoeken dat de kopie van de brief ter bevestiging van ontvangst ondertekend naar kantoor retour gezonden wordt.
  • per mail: door een automatische leesbevestiging of reactie ter bevestiging van ontvangst te vragen.
  • door de aanzeggingsbrief aangetekend te versturen.
  • door de brief bij een persoonlijke overhandiging ter ontvangst te laten ondertekenen. Zorg ervoor dat u één exemplaar in het bezit blijft houden.
  • door een getuige te hebben bij de persoonlijke overhandiging.

Heeft u hulp nodig bij de aanzegging bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst of bij het maken van een standaard model aanzeggingsbrief? Neem dan contact op met Wesley Sallé en informeer naar de mogelijkheden. Ook kunt u voor meer informatie over de WWZ en de aanzegplicht contact op nemen met de heer Wesley Sallé.

T: 020-3450152
M: wsalle@thelegalcompany.nl