Voldoen aan de Participatiewet

Aan het begin van het jaar heb ik geschreven over de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Inmiddels is daar door de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten meer over bekend. In deze geüpdatete blog wil ik u daarom als werkgever een update geven en informeren over de manier waarop u kunt voldoen aan deze wetgeving. Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over deze ingewikkelde wet? Schroom dan niet om contact op te nemen! 
 
Wat houdt het in?
Allereerst even een korte samenvatting van deze wetten. Door de nieuwe wetgeving moeten werkgevers méér mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Worden de afgesproken aantallen* niet gehaald dan treed de quotumheffing in werking en kunnen er boetes aan u worden opgelegd mits u 25 of meer werknemers in dienst heeft. De boetes zijn € 5.000,- per niet vervulde werkplek en dus niet mis. De beoordeling van de banenafspraak in 2015 zal plaatsvinden in 2016. Er wordt daarvoor gekeken naar het landelijke resultaat t.a.v. het aantal extra banen en niet naar het resultaat van een individuele werkgever.

 
Als het landelijke aantal in 2015 is gehaald maar niet in de jaren daarna, dan kan alsnog de Quotumwet in de jaren erna alsnog in werking treden.
 
* 6.000 extra banen in het bedrijfsleven in het jaar 2015 voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en het bedrijfsleven moeten in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd.
 
Wat wordt er van u verwacht?
U hoeft als werkgever in principe geen (extra) banen te creëren. Het is de bedoeling van de wetgever dat werkgevers hun vacatures gaan opvullen door mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Uiteraard kunt u er voor kiezen om sommige taken/werkzaamheden anders te organiseren. Denk aan het aanpassen van de functie aan de mogelijkheden van de individuele werknemer met een arbeidsbeperking of bestaande taken in het bedrijf in één functie onder te brengen die door iemand met een arbeidsbeperking kan worden uitgeoefend.

 
Telt elke baan mee?
Een baan van 25,5 uur per week telt als vol mee ten aanzien van de banenafspraak. Kleine banen tellen weer naar evenredigheid mee. Werknemers met een arbeidsbeperking die zijn ingeleend tellen overigens ook mee.

 
Welke werknemers vallen onder de doelgroep van de banenafspraak?

  • Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft en geen wettelijk minimumloon kan verdienen.
  • Werknemers met een Wajong-uitkering.
  • Werknemers met een Wiw-baan of Id-baan.
  • Werknemers met een WSW-indicatie.

Mensen uit de Wajong, met een Wsw-indicatie of in een Wiw of ID baan vallen sowieso in de doelgroep t.a.v. de banenafspraak en zijn opgenomen in het zogeheten doelgroep register van het UWV. U kunt bij het UWV navraag doen of een toekomstige werknemer is opgenomen in dit register en dus valt onder de doelgroep.
 
Wilt u als werkgever weten of iemand valt onder doelgroep categorie 1, dan is het belangrijk om te weten dat u die werknemer niet zelf onder deze groep kan scharen. Dit staat ter beoordeling van het UWV. Werkgevers kunnen niet zelf rechtstreeks een beoordeling bij het UWV vragen. Het is wel mogelijk om de gemeente te verzoeken om een beoordeling bij het UWV aan te vragen. Als het UWV deze werknemer al eens heeft beoordeeld dan zal hij of zij ook staan in het eerder genoemde doelgroep register van het UWV. Het is daarom altijd raadzaam om eerst dit register even te raadplegen via het UWV.

Tip: Wilt u als werkgever meer weten over de doelgroep van de participatiewet? WinWinWerkt gaat werkgevers daarin faciliteren (de Talenten Etalage). Lees meer hierover op www.winwin-werkweb.nl. Ook is het seminar over de Participatiewet op 3 september 2015 een aanrader. Voor meer informatie, zie http://www.oa-amstelveen.nl/agenda/seminar-open-je-deuren-voor-collegas-met-karakter-
 
Voorzieningen Participatiewet voor werkgevers
 
Loonkostensubsidie
U als werkgever kunt een beroep doen op de loonkostensubsidie bij werknemers met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om fulltime te werken en het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente zal bij toekenning van deze subsidie een gedeelte van het loon meebetalen en vult het loon aan tot het minimumloon of het minimum cao-loon als er een minimum-cao van toepassing is. De subsidie kan bijvoorbeeld 20% van het loon zijn als de werknemer door zijn arbeidsbeperking 20% langzamer werkt dan een ander.

 
Pakket van voorzieningen
Naast de loonkostensubsidie, zal er in elke regio onder regie van het Werkbedrijf een pakket aan voorzieningen worden georganiseerd. Dit zal o.a. bestaan uit proefplaatsing, werkplekaanpassingen, no-riskpolis UWV, jobcoaching enz., maar kan per regio op enkele punten verschillen. Neem daarom contact op met uw regionale Werkbedrijf voor meer informatie over de exacte regelingen en voorwaarden.

 
Tip: leg contact met de gemeente (voor doelgroep 1), het UWV (voor doelgroep 2) of het regionale Werkbedrijf omdat zij u als werkgever kunnen ondersteunen met instrumenten en voorzieningen. Klik hier voor een overzicht van regionale Werkbedrijven en de bijbehorende contactgegevens.
 
Conclusie
Houdt bij het vervullen van een vacature rekening met mensen met een arbeidsbeperking en de mogelijkheden die de Participatiewet biedt (loonsubsidie, pakket van voorzieningen Werkbedrijf). Heeft u meer dan 25 werknemers, houdt er dan bovendien alvast rekening mee dat de kans aanwezig is dat u verplicht gesteld kan gaan worden om een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst moet nemen.

 
Bij vragen over de Participatiewet, Wet Banenafspraken of quotumheffing kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 020-3450152. Ook kunt u altijd uw vraag per e-mail sturen naar wsalle@thelegalcompany.nl. Aan het begin van het jaar heb ik geschreven over de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Inmiddels is daar door de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten meer over bekend. In deze geüpdatete blog wil ik u daarom als werkgever een update geven en informeren over de manier waarop u kunt voldoen aan deze wetgeving.
 
Wat houdt het in?
Allereerst even een korte samenvatting van deze wetten. Door de nieuwe wetgeving moeten werkgevers méér mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Worden de afgesproken aantallen* niet gehaald dan treed de quotumheffing in werking en kunnen er boetes aan u worden opgelegd mits u 25 of meer werknemers in dienst heeft. De boetes zijn € 5.000,- per niet vervulde werkplek en dus niet mis. De beoordeling van de banenafspraak in 2015 zal plaatsvinden in 2016. Er wordt daarvoor gekeken naar het landelijke resultaat t.a.v. het aantal extra banen en niet naar het resultaat van een individuele werkgever.

 
Als het landelijke aantal in 2015 is gehaald maar niet in de jaren daarna, dan kan alsnog de Quotumwet in de jaren erna alsnog in werking treden.
 
* 6.000 extra banen in het bedrijfsleven in het jaar 2015 voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en het bedrijfsleven moeten in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd.
 
Wat wordt er van u verwacht?
U hoeft als werkgever in principe geen (extra) banen te creëren. Het is de bedoeling van de wetgever dat werkgevers hun vacatures gaan opvullen door mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Uiteraard kunt u er voor kiezen om sommige taken/werkzaamheden anders te organiseren. Denk aan het aanpassen van de functie aan de mogelijkheden van de individuele werknemer met een arbeidsbeperking of bestaande taken in het bedrijf in één functie onder te brengen die door iemand met een arbeidsbeperking kan worden uitgeoefend.

 
Telt elke baan mee?
Een baan van 25,5 uur per week telt als vol mee ten aanzien van de banenafspraak. Kleine banen tellen weer naar evenredigheid mee. Werknemers met een arbeidsbeperking die zijn ingeleend tellen overigens ook mee.

 
Welke werknemers vallen onder de doelgroep van de banenafspraak?

  • Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft en geen wettelijk minimumloon kan verdienen.
  • Werknemers met een Wajong-uitkering.
  • Werknemers met een Wiw-baan of Id-baan.
  • Werknemers met een WSW-indicatie.

Mensen uit de Wajong, met een Wsw-indicatie of in een Wiw of ID baan vallen sowieso in de doelgroep t.a.v. de banenafspraak en zijn opgenomen in het zogeheten doelgroep register van het UWV. U kunt bij het UWV navraag doen of een toekomstige werknemer is opgenomen in dit register en dus valt onder de doelgroep.
 
Wilt u als werkgever weten of iemand valt onder doelgroep categorie 1, dan is het belangrijk om te weten dat u die werknemer niet zelf onder deze groep kan scharen. Dit staat ter beoordeling van het UWV. Werkgevers kunnen niet zelf rechtstreeks een beoordeling bij het UWV vragen. Het is wel mogelijk om de gemeente te verzoeken om een beoordeling bij het UWV aan te vragen. Als het UWV deze werknemer al eens heeft beoordeeld dan zal hij of zij ook staan in het eerder genoemde doelgroep register van het UWV. Het is daarom altijd raadzaam om eerst dit register even te raadplegen via het UWV.
 
Voorzieningen Participatiewet voor werkgevers
 
Loonkostensubsidie
U als werkgever kunt een beroep doen op de loonkostensubsidie bij werknemers met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om fulltime te werken en het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente zal bij toekenning van deze subsidie een gedeelte van het loon meebetalen en vult het loon aan tot het minimumloon of het minimum cao-loon als er een minimum-cao van toepassing is. De subsidie kan bijvoorbeeld 20% van het loon zijn als de werknemer door zijn arbeidsbeperking 20% langzamer werkt dan een ander.

 
Pakket van voorzieningen
Naast de loonkostensubsidie, zal er in elke regio onder regie van het Werkbedrijf een pakket aan voorzieningen worden georganiseerd. Dit zal o.a. bestaan uit proefplaatsing, werkplekaanpassingen, no-riskpolis UWV, jobcoaching enz., maar kan per regio op enkele punten verschillen. Neem daarom contact op met uw regionale Werkbedrijf voor meer informatie over de exacte regelingen en voorwaarden.

 
Tip: leg contact met de gemeente (voor doelgroep 1), het UWV (voor doelgroep 2) of het regionale Werkbedrijf omdat zij u als werkgever kunnen ondersteunen met instrumenten en voorzieningen. Klik hier voor een overzicht van regionale Werkbedrijven en de bijbehorende contactgegevens.
 
Conclusie
Houdt bij het vervullen van een vacature rekening met mensen met een arbeidsbeperking en de mogelijkheden die de Participatiewet biedt (loonsubsidie, pakket van voorzieningen Werkbedrijf). Heeft u meer dan 25 werknemers, houdt er dan bovendien alvast rekening mee dat de kans aanwezig is dat u verplicht gesteld kan gaan worden om een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst moet nemen.

 
Bij vragen over de Participatiewet, Wet Banenafspraken of quotumheffing kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 020-3450152. Ook kunt u altijd uw vraag per e-mail sturen naar wsalle@thelegalcompany.nl.