WWZ tip #3 Disfunctioneringsdossiers WWZ ontslagproof?

Per 1 juli 2015 gaat er een hoop veranderen binnen het ontslagrecht. Zo vervalt de kantonrechtersformule en wordt het ontslaan van een disfunctionerende werknemer moeilijker. Hieronder leest u de acties die u nú al moet ondernemen!

Vanaf 1 juli 2015 is het zeer risicovol om met slecht of matig opgebouwde disfunctioneringsdossier naar de kantonrechter te stappen om ontbinding te forceren. De kantonrechters hebben na 1 juli 2015 geen wisselgeld meer om een slecht opgebouwd functioneringsdossier te compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Dit komt enerzijds omdat ze een forfaitaire ontslagvergoeding, de transitievergoeding zullen moeten gaan toepassen. Daar zit geen verwijtbaarheidsfactor meer in waar ze mee kunnen spelen. Anderzijds komt dat omdat de ontslaggronden limitatief in de wet zullen zijn opgenomen in artikel 7:669 BW. Past uw dossier daar niet in, dan kunt u geen ontslag krijgen via het UWV of de Kantonrechter.

Dit betekent dat als u nu al weet dat u een werknemer niet meer in huis wilt hebben in 2015 omdat deze disfunctioneert dat u nu moet zorgen voor de juiste opbouw van een 100% disfunctioneringsdossier. In dat geval krijgt u wel die ontbinding voor elkaar en betaalt u slechts de transitievergoeding. Bereken die transitievergoeding alvast via onze website www.hetnieuwearbeidsrecht.nl

Een andere mogelijkheid is dat u probeert om de komende maanden met de werknemer toe te werken naar een vaststellingsovereenkomst, uiterlijk voor 1 juli 2015.

Blijft u achterover leunen met probleem dossiers dan loopt u het risico dat u niet meer zo gemakkelijk van deze werknemers afkomt. Dit geldt ook voor zieke werknemers die thuis zitten vanwege een arbeidsconflict of waarvan u het vermoeden heeft dat dit zo is. Het is namelijk vanaf 1 juli 2015 niet eens meer mogelijk om met zieke werknemers een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Ze krijgen dan geen ziektewet of WW uitkering. Als ze zich beter melden en dat ook echt zijn dan is dat wel te bewerkstelligen maar dat vergt vaak een bepaalde strategie i.s.m. de arbodienst en een mediator. Zelfs bij bedrijfseconomische redenen is een vaststellingsovereenkomst met een zieke werknemer niet meer mogelijk. Het opzegverbod tijdens ziekte speelt een nog prominentere rol. Daar waar dat nu wel nog een vaststellingsovereenkomst mogelijk is, is dat straks echt expliciet niet meer toegestaan.

Praktijkadvies

Ons dringend advies is dat u uw lopende probleem gevallen die gaan doorlopen in 2015 juridisch goed laat beoordelen en daarin nu al een juiste juridische strategie laat bepalen en gaat volgen. Dit leidt dan ofwel tot een exit voor 1 juli 2015 ofwel tot een beter functionerende werknemer. TLC kan u daarbij behulpzaam met een beoordeling tegen een vooraf overeengekomen fee. Mail ons gerust als u een vraag heeft of als u een offerte wenst te ontvangen!