WWZ tip #1 Model tijdelijke arbeidscontracten nu aanpassen!

WWZ, de spelregels rondom personeel veranderen drastisch. Een aantal acties dient u als werkgever nu al te nemen voor het te laat is! Lees in onze 5-serie blogs over deze essentiële stappen die u zullen helpen kostbare problemen te voorkomen.

Nieuwe spelregels

Er gaat een hoop veranderen in de spelregels ten opzichte van werknemers die u voor bepaalde tijd in dienst heeft of in dienst gaat nemen. Sommige gewijzigde spelregels zullen al ingrijpen in de arbeidsovereenkomsten die u nu al heeft lopen c.q. nog zult afsluiten vóór 1 januari 2015. Als u op het punt staat een werknemer aan te nemen per 1 januari 2015 gebruik dan niet zonder meer uw bestaand model contract voor bepaalde tijd. U zult eerst willen hebben nagedacht over de nodige aanpassingen vanwege  de gewijzigde spelregels vanaf 1 januari 2015 Dit zijn gewijzigde spelregels m.b.t. een verplichting tot een tijdige aanzegging van een voorgenomen beëindiging of verlenging van een bepaalde tijd contract. WWZ blog #2 gaat daarover, kijk ook op de webpagina van onze website www.hetnieuwearbeidsrecht.nl onder het blok bepaalde tijd contracten. Denk ook aan de gewijzigde spelregels m.b.t. de ketenregeling welke nu al invloed zou kunnen hebben op uw keuzes m.b.t. het verlengen of niet verlengen van lopende contracten en op de duur waarvoor u een overeenkomst wilt aangaan alsmede op de gekozen einddatum. Daarin kunt en moet u nu al strategische keuzes maken om nog bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van de oude keten van 36 maanden, geen transitievergoeding te hoeven betalen, niet al vast te zitten aan een overeenkomst voor bepaalde tijd etc. geen aanzeggingsboetes te riskeren, etc.

U zult dus moeten zorgen dat u heeft nagedacht over de onmiddellijk werkende nieuwe spelregels die op 1 januari 2015 gelden en over de aanpassing van de inhoud en de juiste invulling in een concreet geval van uw standaard arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Denk aan de nieuwe spelregels per 1-1-2015 rondom: de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzeggingsregels. Gelukkig geldt er ten aanzien van het proeftijd en het concurrentiebeding wel eerbiedige werking van de lopende contracten: de oude regels blijven van toepassing op arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan vóór 1 januari 2015. Het oude recht blijft ook gelden voor contracten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2015 maar die pas op of na 1 januari 2015 ingaan.

De nieuwe spelregels maken het arbeidsrecht helaas echt niet eenvoudiger. Het kan een kostbare zaak zijn als u dit uitbesteedt aan een advocaten kantoor. Als u zelf gaat knippen en plakken kan dit u mogelijk nog duurder komen  te staan. Er zijn nu al veel misvattingen rondom de nieuwe regels. Er wordt veel geroepen op internet en de finesses staan vaak niet op internet omdat het allemaal nog nieuw is en nog in ontwikkeling. Zelfs wij als experts zijn nog bezig om bepaalde zaken nader uit te spitten tezamen met professoren en andere praktijkbeoefenaars. U kunt dit niet alleen. Het is daarom beter dat u een expert inschakelt om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes zodat u geen risico’s loopt van bijvoorbeeld een nietige proeftijd, een ongewilde overeenkomst voor onbepaalde tijd, een boete wegens een te late of vergeten aanzegging, het moeten betalen van een transitievergoeding etc. terwijl u dit had kunnen voorkomen.

Wat nu te doen?

Heel simpel, sluit u aan voor een vast maandelijks tarief bij The Legal Safe Membership. U wordt dan volledig ontzorgt op het gebied van de WWZ met complete en up to date arbeidsdocumentatie (model arbeidscontracten voor bepaalde tijd, inclusief model personeelsgids, model reglementen en modelbrieven) die volledig voldoen aan de WWZ. U heeft bovendien een arbeidsjurist aan uw zijde als vraagbaak en nog toegang tot vele andere juridische functionaliteiten. U houdt uw kosten laag en speelt 100% op safe! Vraag hier uw gratis trial aan!