WWZ tip #2 Regels aanzegging tijdelijk arbeidscontract

In dit tweede deel van onze 5-serie WWZ blogs gaan we het hebben over aanzeggingen van arbeidscontracten en hoe u de geldende regels correct implementeert.

Aanzeggingen voor einde lopende bepaalde tijd contracten die in februari 2015 eindigen moet helaas uiterlijk met de kerstkaart verstuurd worden! Vanaf 1 januari 2015 geldt dat u schriftelijk moet aangeven of u een bepaalde tijd overeenkomst dat zes maanden of langer duurt, wel of niet verlengt en zo ja, onder welke voorwaarden. Je hoeft geen reden te geven waarom u wel of niet verlengt.

NB. Dit geldt dus ook voor reeds lopende overeenkomsten tenzij die eindigen voor 1 februari 2015!

Voorbeeld: Een bepaalde tijd arbeidscontract eindigt 8 februari 2015. U zult uiterlijk 8 januari 2015 moeten hebben aangezegd! Dat wordt dan een blijde of vervelende boodschap bij uw nieuwjaarsgroet.

Dit geldt niet als die arbeidsovereenkomst een kortere duur heeft dan 6 maanden. Deze regel geldt ook niet als de arbeidsovereenkomst een project overeenkomst is waarbij geen einddatum is bepaald maar  verbonden is aan het afmaken van een project of een klus.

Voor het niet doen van een tijdige aanzegging of het incorrect aanzeggen (wel aanzeggen dat u gaat verlengen maar geen voorwaarden daarbij noemen) bent u een boete verschuldigd. Die boete wordt pro rata berekend. Bent u dus 2 weken te laat met een correcte schriftelijke aanzegging dan bent u maar 2 weken loon verschuldigd.

Voorbeeld: Stel u heeft 2 x stilzwijgend verlengd na 1 januari 2015 met 6 maanden contracten dan bent u toch maar 1 x maandsalaris boete verschuldigd als u het derde niet verlengd en dat ook vergeet aan te zeggen. De vervaltermijn voor indiening van boete is namelijk 2 maanden. Deze boete geldt overigens naast de eventuele verschuldigdheid van de transitievergoeding. Let op, ook bij verlenging is de boete verschuldigd als die stilzwijgend is gebeurd.

Praktijkoplossingen:

Er zijn genoeg opties maar u zult wel uw eigen afwegingen daarin moeten maken.

  1. Een eerste isaanzegging bij voorbaat” in de arbeidsovereenkomst opnemen. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, zegt u direct op. Volgens de minister is dit toegestaan! U kunt zich dan zelfs ook nog bedenken als u alsnog wilt verlengen. Let dan wel op dat u dat dan voor de zekerheid aanzegt. U loopt anders een risico dat als het contract stiekem doorloopt dit beschouwd wordt als een “voortzetting op tegenspraak”. De wet heeft niet voorzien in dit geval zodat er zo’n geval bepleit zou kunnen worden door de werknemer dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan! Een en ander is dus niet zonder risico.
  1. Een tweede oplossing is dat u gebruik maakt van een keten van bepaalde tijd contracten die telkens korter zijn dan 6 maanden. Nadeel daarvan is dat u geen gebruik maakt van de optimale keten van 24 maanden en de werknemer in onzekerheid laat hetgeen ook een negatieve werking kan hebben op de arbeidsinzet. Ander nadeel is dat u bij het eerste contract van bijv. 5,5 maanden geen proeftijd kunt hanteren!
  1. Een derde oplossing is stilzwijgend verlengen en erop gokken dat de werknemer niet de boete komt ophalen c.q. niet tussentijds weggaat binnen twee maanden na de stilzwijgende verlenging en dus geen belang meer heeft om de boete niet op te halen. Er geldt een korte vervaltermijn van de boete van 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd of is verlengd zonder aanzegging.
  1. Een vierde en tevens laatste oplossing is om bij gebruikmaking van bepaalde tijd contracten van 6 maanden of langer te zorgen voor een goed geautomatiseerd waarschuwingssysteem en standaard brieven te ontwikkelen die strikte naleving van deze verplichting waarborgen. Dan speelt u open kaart met uw werknemers. Het is ook een toonbeeld van goed werkgeverschap en van goede onderlinge verstandhoudingen als u tijdig en transparant met uw werknemers overlegt over beëindiging en verlenging. Dat komt uiteindelijk altijd ten goede van u als werkgever. Uiteraard voorkomt dit niet dat bepaalde werknemers zich direct ziek melden na de mededeling dat er niet verlengd wordt. U kunt uiteraard bij twijfel steeds per geval afwegen of u wel of niet de aanzegging doet en wel of niet daarin een risico wilt lopen.

Wat nu te doen?

Heel simpel, sluit u aan voor een vast maandelijks tarief bij The Legal Safe Membership. U wordt dan volledig ontzorgt op het gebied van de WWZ met Legal safe waarschuwings-mails m.b.t. de aanzegging. U ontvangt een complete en up to date arbeidsdocumentatie met model arbeidscontracten o.a. voor bepaalde tijd, inclusief model personeelsgids, model reglementen en modelbrieven die volledig voldoen aan de WWZ. U heeft bovendien een arbeidsjurist aan uw zijde als vraagbaak en nog toegang tot vele andere juridische functionaliteiten. U houdt uw kosten laag en speelt 100% op safe! Vraag hier een free trial aan en zie de voordelen van dit abonnement! 

In dit tweede deel van onze 5-serie WWZ blogs gaan we het hebben over aanzeggingen van arbeidscontracten en hoe u de geldende regels correct implementeert.

Aanzeggingen voor einde lopende bepaalde tijd contracten die in februari 2015 eindigen moet helaas uiterlijk met de kerstkaart verstuurd worden! Vanaf 1 januari 2015 geldt dat u schriftelijk moet aangeven of u een bepaalde tijd overeenkomst dat zes maanden of langer duurt, wel of niet verlengt en zo ja, onder welke voorwaarden. Je hoeft geen reden te geven waarom u wel of niet verlengt.

NB. Dit geldt dus ook voor reeds lopende overeenkomsten tenzij die eindigen voor 1 februari 2015!

Voorbeeld: Een bepaalde tijd arbeidscontract eindigt 8 februari 2015. U zult uiterlijk 8 januari 2015 moeten hebben aangezegd! Dat wordt dan een blijde of vervelende boodschap bij uw nieuwjaarsgroet.

Dit geldt niet als die arbeidsovereenkomst een kortere duur heeft dan 6 maanden. Deze regel geldt ook niet als de arbeidsovereenkomst een project overeenkomst is waarbij geen einddatum is bepaald maar  verbonden is aan het afmaken van een project of een klus.

Voor het niet doen van een tijdige aanzegging of het incorrect aanzeggen (wel aanzeggen dat u gaat verlengen maar geen voorwaarden daarbij noemen) bent u een boete verschuldigd. Die boete wordt pro rata berekend. Bent u dus 2 weken te laat met een correcte schriftelijke aanzegging dan bent u maar 2 weken loon verschuldigd.

Voorbeeld: Stel u heeft 2 x stilzwijgend verlengd na 1 januari 2015 met 6 maanden contracten dan bent u toch maar 1 x maandsalaris boete verschuldigd als u het derde niet verlengd en dat ook vergeet aan te zeggen. De vervaltermijn voor indiening van boete is namelijk 2 maanden. Deze boete geldt overigens naast de eventuele verschuldigdheid van de transitievergoeding. Let op, ook bij verlenging is de boete verschuldigd als die stilzwijgend is gebeurd.

Praktijkoplossingen:

Er zijn genoeg opties maar u zult wel uw eigen afwegingen daarin moeten maken.

  1. Een eerste isaanzegging bij voorbaat” in de arbeidsovereenkomst opnemen. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, zegt u direct op. Volgens de minister is dit toegestaan! U kunt zich dan zelfs ook nog bedenken als u alsnog wilt verlengen. Let dan wel op dat u dat dan voor de zekerheid aanzegt. U loopt anders een risico dat als het contract stiekem doorloopt dit beschouwd wordt als een “voortzetting op tegenspraak”. De wet heeft niet voorzien in dit geval zodat er zo’n geval bepleit zou kunnen worden door de werknemer dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan! Een en ander is dus niet zonder risico.
  1. Een tweede oplossing is dat u gebruik maakt van een keten van bepaalde tijd contracten die telkens korter zijn dan 6 maanden. Nadeel daarvan is dat u geen gebruik maakt van de optimale keten van 24 maanden en de werknemer in onzekerheid laat hetgeen ook een negatieve werking kan hebben op de arbeidsinzet. Ander nadeel is dat u bij het eerste contract van bijv. 5,5 maanden geen proeftijd kunt hanteren!
  1. Een derde oplossing is stilzwijgend verlengen en erop gokken dat de werknemer niet de boete komt ophalen c.q. niet tussentijds weggaat binnen twee maanden na de stilzwijgende verlenging en dus geen belang meer heeft om de boete niet op te halen. Er geldt een korte vervaltermijn van de boete van 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd of is verlengd zonder aanzegging.
  1. Een vierde en tevens laatste oplossing is om bij gebruikmaking van bepaalde tijd contracten van 6 maanden of langer te zorgen voor een goed geautomatiseerd waarschuwingssysteem en standaard brieven te ontwikkelen die strikte naleving van deze verplichting waarborgen. Dan speelt u open kaart met uw werknemers. Het is ook een toonbeeld van goed werkgeverschap en van goede onderlinge verstandhoudingen als u tijdig en transparant met uw werknemers overlegt over beëindiging en verlenging. Dat komt uiteindelijk altijd ten goede van u als werkgever. Uiteraard voorkomt dit niet dat bepaalde werknemers zich direct ziek melden na de mededeling dat er niet verlengd wordt. U kunt uiteraard bij twijfel steeds per geval afwegen of u wel of niet de aanzegging doet en wel of niet daarin een risico wilt lopen.

Wat nu te doen?

Heel simpel, sluit u aan voor een vast maandelijks tarief bij The Legal Safe Membership. U wordt dan volledig ontzorgt op het gebied van de WWZ met Legal safe waarschuwings-mails m.b.t. de aanzegging. U ontvangt een complete en up to date arbeidsdocumentatie met model arbeidscontracten o.a. voor bepaalde tijd, inclusief model personeelsgids, model reglementen en modelbrieven die volledig voldoen aan de WWZ. U heeft bovendien een arbeidsjurist aan uw zijde als vraagbaak en nog toegang tot vele andere juridische functionaliteiten. U houdt uw kosten laag en speelt 100% op safe! Vraag nu een offerte aan!