Ontslag op staande voet na drugsbezit op de werkvloer?

Alcohol- en drugsgebruik kunnen het functioneren op de werkvloer negatief beïnvloeden, leiden tot verzuim of gevaarlijke situaties. Laat staan als het gaat om verslaving.  Werkgevers nemen hierdoor steeds vaker een alcohol- en drugsbeleid op in de arbeidsovereenkomst of personeelsgids. Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland laat zien hoe belangrijk zo een schriftelijk beleid is.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland

In deze zaak ging het over een werknemer van een groot magazijn die tijdens zijn werktijd speed bij zich had.  De werknemer is door werkgever op grond van het bezit van het verboden middel op staande voet ontslagen. De werknemer ontkende het bezit van speed niet maar vond het niet rechtvaardig dat dit leidde tot een ontslag wegens dringende reden. Hij vocht dit dan ook aan voor de rechter.

De werkgever heeft het ontslag op staande voet onderbouwd door te verwijzen naar de personeelsgids. In dit document is vastgelegd dat het bezit en gebruik van alcohol en drugs onder werktijd niet is toegestaan. De werkgever heeft ook een memo overgelegd waarin is aangegeven dat bij handel van verboden middelen altijd ontslag op staande voet zal volgen. De werknemer heeft toegegeven dat hij bekend is met de personeelsgids en memo.

De kantonrechter besluit dat het ontslag op staande voet geen stand houdt. Uit de personeelswijzer en de memo blijkt niet dat bij enkel het bezit van drugs ontslag op staande voet volgt, zo overwoog de rechter. De werknemer had dit dus ook niet kunnen weten. Verder is het niet gebleken dat aanwezigheid van speed tot gevaarlijke situaties heeft geleid of het functioneren van de werknemer negatief beïnvloed.

Tips & advies

Zoals u in deze uitspraak ziet is een nauwkeurig personeelsbeleid van groot belang. Als de werkgever in de personeelsgids had neergezet dat ook bij enkel het bezit van drugs op de werkvloer ontslag op staande voet zou volgen was deze zaak heel anders afgelopen. Wees in uw personeelsgids dus zo duidelijk en accuraat mogelijk, scheelt u in de toekomst een hoop tijd en geld!

Vindt u het lastig een personeelsgids op te stellen? TLC kan u hierbij helpen!