4 manieren waarop arbeidsjurist kwetsbaarheid MKB vermindert

Bedrijfsjuristen in dienst van grote bedrijven zijn dag in dag uit bezig om de onderneming te beschermen tegen juridische risico’s. Dit zorgt ervoor dat die bedrijven gefocust blijven op hun core business en weinig hinder hebben van juridische problemen. De MKB-er kan zich dat niet permitteren, die moet van alle markten thuis zijn, ook juridische zaken. Daarvoor ontbreekt vaak de tijd en kennis. The Legal Company heeft onderzocht wat de kerntaken/services zijn van die bedrijfsjuristen voor grote ondernemingen om diensten te ontsluiten voor het MKB. Een ding is zeker, het MKB heeft meer dan wie dan ook die juridische bescherming nodig. Juridische risico’s zijn simpelweg voor een MKB-onderneming veel sneller levensbedreigend dan voor een groot bedrijf.. En het uurtarief van een advocaat is onafhankelijk van de omvang van het bedrijf. Bedrijfsjuristen bij grote bedrijven leveren intern de volgende diensten:

1.Ze staan de onderneming met raad en daad 24/7 bij door snelle juridische analyses zodat de onderneming verantwoorde keuzes kan maken en weet welke risico’s ze neemt bij een bepaalde keuze. Moeten we wel of niet dat bedrijf overnemen, wel of niet het contract beëindigen met een toeleverancier of samenwerkingspartner?

2.Verder zorgen de bedrijfsjuristen voor de goede contracten zodat de onderneming verstandige afspraken maakt en geen onnodige contractuele aansprakelijkheid op haar hals haalt. Zo wil je als ondernemer goede arbeidscontracten en documentatie gebruiken die de regels binnen de onderneming en in de branche goed weerspiegelen en naleven. Goede startafspraken zijn namelijk hét startpunt van een sterk juridisch dossier! faillissementen, onverwachte aansprakelijkheidsstellingen.

3. Als acute juridische problemen zich voordoen met dreiging van procedures dan is de bedrijfsjurist degene die dat behandelt en begeleidt. Deze koopt eventueel specialistische externe juridische hulp in van goede kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs.

4.Tot slot zorgt de bedrijfsjurist dat de onderneming blijft voldoen aan de wetgeving en regels: compliance. Zo voorkomen ondernemingen boetes en bedrijfssluiting. Dat kan gebeuren als je bijvoorbeeld onbewust illegalen in dienst hebt, als je werkt zonder bepaalde bedrijfsvergunningen, als je geen risico- & inventarisatie-evaluatie hebt gedaan of bepaalde administratieregels niet naleeft.

Deels is dit ook te automatiseren, kijk maar: http://thelegalcompany.nl/legal-safe-service/mkb/