Is ketenregeling bij arbeidscontracten te omzeilen?

Ketenregeling

De ketenregeling is geregeld in artikel 7:668a BW. Hierin is bepaald dat wanneer er een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten of zodra meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van drie jaar hebben overschreden, van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit alleen als er geen periode langer dan drie maanden tussen zit. Ondanks deze regeling heeft het Hof hieromtrent een verrassende uitspraak gedaan.

Het gaat in deze zaak om een werkgever die een slim trucje lijkt te hebben bedacht om de ketenregeling te omzeilen. Werknemer en werkgever hebben met ingang van 18 februari 2011 een vierde arbeidsovereenkomst afgesloten met daarbij een vaststellingsovereenkomst. In die vaststellingsovereenkomst hebben partijen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst direct zal eindigen op 1 januari 2012. Vlak voor de beëindiging van deze overeenkomst beroept werknemer zich op de nietigheid van deze afspraak. Werknemer geeft aan dat de overeenkomst omtrent de beëindiging van het dienstverband niet geldig is om twee redenen. Ten eerste zou het in strijd zijn met de wet. Daarnaast was de wil van werknemer niet gericht op de beëindiging van de overeenkomst, maar op het behoud van zijn werk. Hij voelde zich gedwongen tot ondertekening om zo de overeenkomst überhaupt verlengd te krijgen.

Omdat werknemer niet goed heeft onderbouwt waarom de overeenkomst in strijd zou zijn met de openbare orde en/of goede zeden, wijst het Hof de vordering af. Is er hierdoor nou een nieuwe weg ontstaat om de ketenregeling te ontduiken? Nee.

Advies

Wetstechnisch gezien is deze route mogelijk maar ook gevaarlijk voor een werkgever. Dit omdat werknemer zich ook had kunnen beroepen op vernietiging van de overeenkomst op grond van misbruik van omstandigheden. Werknemer zag namelijk geen andere optie dan de overeenkomst te tekenen. Daarnaast had op grond van afwijking van de Europese wetgeving de nietigheid ingeroepen kunnen worden. Deze wetgeving geeft namelijk garanties in contracten voor bepaalde tijd. Als de werknemer goed had onderbouwd waarom de overeenkomst in strijd zou zijn met de openbare orde en/of goede zeden dan had het heel anders kunnen lopen. Er is dus altijd een grote kans dat de rechter de handelswijze van de omzeiling afkeurt. Het gevolg van deze afkeuring is dat de vaststellingsovereenkomst nietig is en er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer is dan nog in dienst. Doe dit dus niet!

Heeft u als werknemer/werkgever een vraag over de ketenregeling of een arbeidsovereenkomst, dan kunt u altijd terecht bij The Legal Company.
Ook kunnen wij uw arbeidsovereenkomsten bekijken en zo nodig verbeteren of aanvullen. Bel ons op 020-3450152 of mail naar wsalle@thelegalcompany.nl of hvercammen@thelegalcompany.nl