Een gewaarschuwd mens telt voor twee: ontslag wegens “proeven van etenswaren”

Ontslag wegens proeven van etenswaren

In mei 2013 heeft de kantonrechter een opvallende uitspraak gedaan over een werkneemster die, volgens de kantonrechter, terecht op staande voet was ontslagen wegens het proeven van etenswaren. Uit camerabeelden blijkt dat de werkneemster tijdens werktijd een deel appeltaart en brood nuttigt.

De werkneemster was in dienst als verkoopmedewerker in de AH. Tijdens werktijd had zij onder meer stukken taart, appelflappen en broodjes van de bakkerij afdeling gegeten. De medewerkster was van mening dat zij dit deed om het te ‘proeven’. Zij was al eerder gewaarschuwd voor het wegnemen en/of eten van etenswaren uit de winkel zonder hiervoor te betalen. Naar aanleiding van de camerabeelden wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Tevens verzoekt haar werkgever de kantonrechter ontbinding wegens dringende redenen om er zeker van te zijn dat werkneemster ontslagen wordt. In de huisregels van de supermarkt stond nadrukkelijk aangegeven dat er een zero tolerance beleid was op diefstal en fraude en dat bij overtreding ontslag zou volgen. De kantonrechter oordeelde dat in een arbeidsrelatie werkgever en werknemer elkaar moeten kunnen vertrouwen. Naar zijn oordeel was het overduidelijk dat de werkneemster de huisregels had geschonden door het tijdens werktijd nuttigen van etenswaren die niet eens onverkoopbaar waren. Dit wordt niet anders doordat de etenswaren mogelijk slechts van geringe waarde waren. Werkneemster was namelijk aan eens eerder gewaarschuwd.  Zo heeft zij een situatie gecreëerd waarin het vertrouwen geschaad is. Hierom heeft de kantonrechter haar arbeidsovereenkomst ontbonden, voor zover deze überhaupt nog in stand was (werkgever had haar namelijk terecht al op staande voet ontslagen.)

Legal Safe advies

Uit deze uitspraak vloeit voort dat het overtreden van huisregels voldoende reden biedt om ontslag op staande voet te geven. Om iemand wegens deze redenen te ontslaan (zoals het nuttigen van verkoopbaar voedsel of het drinken van cola blikjes), dient u als werkgever wel:

  1. Een beleid op te stellen over hoe u met diefstal/verduistering omgaat
  2. Dit beleid kenbaar te maken aan de werknemers door middel van de huishoudelijke regels
  3. Dit beleid ten allen tijde consequent en streng te handhaven.