AVG Management van Z tot A

De hoofdvraag die beantwoord wordt is hoe organisaties zo pragmatisch en werkbaar mogelijk de AVG kunnen naleven. Dan gaat het over het aanleggen van een privacy administratie, het doorvoeren van organisatorische en technische maatregelen en het tijdig en adequaat reageren op verzoeken van betrokkenen (personen van wie de persoonsgegeven worden verwerkt) en incidenten en datalekken. Het karakter is daarom meer die van een workshop met een unieke aanpak.

Pragmatische en unieke aanpak

Een goed begin is het halve werk. Vandaar dat wij u in deze Masterclass van Z tot A leren waarom en hoe uw organisatie de privacyregelgeving aantoonbaar kan naleven. Van Z tot A omdat wij terugwerken vanaf het moment dat er in uw organisatie bijvoorbeeld een incident, een datalek of een verzoek van de betrokkenen zou kunnen plaatsvinden tot aan het eerste moment van de data inventarisatie en het aanmaken van een verwerkingsregister. Deze laatste zaken betreffen basisadministratie verplichtingen van de AVG.  Door deze methodiek zult u het nut gaan inzien van al die wettelijke administratieve middelen en een beter begrip krijgen van de inhoud. Dat het geen papieren tijgers zijn maar echte hulpmiddelen. Middelen die niet alleen datalekken en boetes voorkomen maar ook kunnen helpen om schade te beperken.

Tijdens deze masterclass doorlopen wij met u daarom de verplichte AVG-administratie en hoe deze documentatie in uw onderneming doorwerkt. Denk daarbij aan:

  • De data-inventarisatie (de roadmap voor de privacy administratie);
  • Verwerkingsregister;
  • Datalekregister;
  • Privacyverklaring;
  • Privacybeleid en protocollen;
  • Algemene voorwaarden privacy bepalingen;
  • Verwerkersovereenkomsten en data-uitwisselingsafspraken;
  • Organisatorische maatregelen zoals korte privacy awareness informatiebijeenkomsten voor het personeel, informatiefilmpjes op uw intranet, privacy awarnesskaarten en het privacybeleid;
  • Jaarlijkse update/audit op gevoerde privacybeleid.

Praktische informatie

Medeorganisator
Deze masterclass organiseren wij onder ons label The Legal Privacy Company.

Meldt u hier aan voor de masterclass. Graag bij de toelichting vermelden om welke training het gaat en met hoeveel deelnemers u de masterclass zult deelnemen.