Artikel 38 cao Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Deze training gaat niet alleen in op alle juridische haken en ogen rondom artikel 38 cao schoonmaak- en glazenwassersbranche. Ook worden er in deze training tips & tricks gegeven om de heraanbesteding (juridisch) zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de praktijk ontstaan, met grote regelmaat, ingewikkelde juridische discussies over contractwisseling situaties op grond van artikel 38 van de cao tussen het verliezende en het winnende schoonmaakbedrijf. Niet zelden komen daar ook problemen en discussies bij met de heraanbestedende opdrachtgever en/of de betreffende werknemers. Complexe discussies met bijbehorende kosten die zelfs kunnen resulteren in loonvorderingen en schadeclaims die uitgevochten worden via de RAS geschillencommissie of de kantonrechter. Uit een enquête onder schoonmaakondernemers blijkt dat bijna 62% van de respondenten geregeld of wel eens juridische kosten heeft moet maken door artikel 38 cao. Dat wilt u voorkomen.

Wij hebben daarom deze training op locatie ontwikkeld zodat wij schoonmaakondernemers, HR-managers en leidinggevenden op dit vlak wijzer kunnen maken. Voorkomen is beter dan procederen.

Mr. Hella Vercammen en mr. Wesley Sallé krijgen als arbeidsrecht experts met een specialisme in de schoonmaakbranche vaak artikel 38 cao-situaties voorgelegd. Ze zijn daarom goed ingevoerd in deze materie zodat zij deelnemers op hun eigen bedrijfslocatie kunnen trainen om voortaan met de juiste stappen (volgens recente cao, wetgeving en rechtspraak) probleemloos een contractwisseling te realiseren. Er worden probleem voorbeelden gebruikt die Hella en Wesley dagelijks in hun praktijk oplossen voor hun klanten. Zowel vanuit de positie als winnend en verliezend bedrijf worden situaties behandeld. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het verplicht moeten overnemen van (ziek of disfunctionerend) personeel terwijl de opdrachtgever deze werknemers niet meer wil op het object. 
  • Het als schoonmaakbedrijf op voorhand willen herplaatsen van de werknemers na de contractwisseling.
  • Discussie met het andere schoonmaakbedrijf of de opdrachtgever over het bestaan of de omvang van de overnameplicht.
  • Discussie of het andere schoonmaakbedrijf heeft voldaan aan haar (informatie)verplichtingen die voortvloeien uit artikel 38 cao en wat de gevolgen zijn hiervan.
  • Het moeten overnemen van meer man-uren bij een opdracht dan dat de opdrachtgever het nieuwe schoonmaakbedrijf heeft gegund. 

De training op locatie duurt in totaal 3 uur met daarin 2 x 15 minuten pauze.


Vraag hier uw offerte aan. Graag bij de toelichting vermelden om welke training het gaat, waar uw bedrijf gevestigd is en hoeveel mensen aan de training zullen deelnemen.